Economy and Investment

RCEP เลิกภาษีอาเซียนบวก 6 สินค้าเกือบ 6 พันรายการเหลือศูนย์

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

<img src="/images/blog/content2/20151106-1446787288.6211-7.png" _cke_saved_src="/images/blog/content2/20151106-1446787288.6211-7.png" alt="RCEP" เลิกภาษีอาเซียนบวก'="" title="RCEP"><br><br><br></div><div><br>นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การเจรจาเปิดเสรีในกรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์ซีอีพี) ประกอบด้วย อาเซียน 10 ประเทศ กับคู่เจรจา 6 ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ขณะนี้ได้ข้อสรุปในการลดภาษีสินค้ากลุ่มแรกแล้ว โดยสมาชิกได้ตกลงที่จะลดภาษีเหลือ 0% ทันที สําหรับจํานวน 65% (ประมาณ 5.8 พันรายการ) ของสินค้าที่มีการค้าขายในกลุ่มอาร์ซีอีพีที่มีอยู่ประมาณ 8-9 พันรายการ และอีก 20% จะทยอยลดภาษีเหลือ 0% ภายใน 10 ปี</div><div><br></div><div>ส่วนสินค้าที่เหลืออีกประมาณ 15% ส่วนใหญเป็นสินค้าอ่อนไหว แต่ก็จะมีการเจรจาให้มีการปรับลดภาษีลงในระยะต่อไป "การเปิดเสรีการค้าสินค้าแม้ในภาพรวมจะลดเหลือ 0% แค่ 65% แต่ไทยจะได้ประโยชน์ในแง่ของการสะสมแหล่งกําเนิดสินค้าที่จะมีความยืดหยุ่นมากกว่ากรอบเอฟทีเอที่อาเซียนทํากับประเทศคู่เจรจาทั้ง 6 ประเทศ ทําให้ไทยสามารถที่จะส่งออกได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน" นางอภิรดีกล่าว</div><div><br></div><div>นอกจากนี้ การเปิดเสรีในกรอบอาร์ซีอีพีจะช่วยผลักดันให้กลุ่มการค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกประสบความสําเร็จและสามารถสร้างประโยชน์ให้กับไทยในทุกด้าน ทั้งการค้า การลงทุน และการค้าบริการ เพราะหากเทียบอาร์ซีอีพีกับความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (ทีพีพี) ไทยจะได้ประโยชน์มากกว่า เนื่องจากในกลุ่มอาร์ซีอีพีมีจีนกับอินเดียอยู่ด้วย แต่ในทีพีพีไม่มีจีนและอินเดีย ซึ่งการที่ไทยยังไม่ได้เข้าร่วมทีพีพีในขณะนี้ หากมองในแง่ผลกระทบก็ยังไม่เห็นชัด เพราะต้องดูรายละเอียดของข้อตกลงทั้งหมดก่อน แต่กลุ่มอาร์ซีอีพีมีความชัดเจนว่าไทยได้ประโยชน์อย่างแน่นอน</div><div><br></div><div>นางศิรินารถ ใจมั่น อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า จะมีการรายงานความคืบหน้าการเจรจาเปิดเสรีอาร์ซีอีพีต่อผู้นําในช่วงการประชุมผู้นําอาเซียน ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย ในเดือนพฤศจิกายน 2558 นี้ โดยรายละเอียดการเปิดเสรีที่จะเสนอให้ผู้นํามีทั้งวิธีการลดภาษีสินค้ากลุ่มแรก แนวทางการเปิดเสรีการค้าบริการ การลงทุน และการจัดทําข้อผูกพัน รวมไปถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ทรัพย์สินทางปัญญา การแข่งขัน และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น</div><div><br></div><div>สินค้าสําคัญที่ไทยส่งออกไปยังภูมิภาคอาร์ซีอีพี ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ำมันสําเร็จรูป เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า เป็นต้น</div><div><br></div><div>ส่วนสินค้าสําคัญที่ไทยนําเข้า ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เคมีภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ น้ำมันดิบ แผงวงจรไฟฟ้า เป็นต้น</div><div><br></div><div><br></div><div><a href="javascript:void(0)/*209*/" _cke_saved_href="http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=4812&filename=index">ที่มา </a></div>

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก