Tourism

ต่างชาติเที่ยวไทยเฉียด 30 ล้าน ทำลายสถิติใหม่ สูงที่สุดในรอบ 8 ปี

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ต่างชาติเที่ยวไทยเฉียด 3
 

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุตัวเลขการท่องเที่ยวปีนี้ จะสร้างสถิติใหม่สูงที่สุดในรอบ 8 ปี ทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ จากนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐบาล
 
นางสาววรรณสิริ โมรากุล รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รักษาการแทนอธิการบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผย "สถานการณ์การท่องเที่ยวไทยปี 2558 และแนวโน้มท่องเที่ยวไทย ปี 2559" ว่า ในปี 2558 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ประมาณ 29.5 ล้านคน สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ถึง 7 แสนคน โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ถึง 4.7 ล้านคน นำรายได้เข้าประเทศไม่ต่ำกว่า 1.4 ล้านล้านบาท สร้างสถิติใหม่และสูงที่สุดในรอบ 8 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลที่ออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยววิถีไทย โครงการ 12 เมืองต้องห้ามพลาด และการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยว อาทิ ปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ ปัญหามัคคุเทศก์เถื่อน เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเกิดความมั่นใจในการเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยมากเป็นประวัติการณ์ สำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวกว่า 24 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 24.7 โดยนักท่องเที่ยวที่เข้ามามากที่สุด ได้แก่ ประเทศจีน รองลงมาคือมาเลเซียและญี่ปุ่น คาดว่าอีก 2 เดือนที่เหลือของปีมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวอีกกว่า 5 ล้านคน
 
ทั้งนี้ กรมการท่องเที่ยวได้เตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัย และมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว อาทิ จัดอบรมภาษาที่ 3 ให้แก่มัคคุเทศก์และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว จัดอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ 11 จังหวัด เป็นต้น พร้อมทั้งประมาณการการท่องเที่ยวในปี 2559 ว่า ประเทศไทยจะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 1.5 ล้านล้านบาท และรายได้จากนักท่องเที่ยวในประเทศกว่า 8 แสนล้านบาท รวมกว่า 2.3 ล้านล้านบาท อย่างไรก็ตาม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย ปี 2558 ถึง 2560 เพื่อเป็นการวางรากฐานในการพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะ 3 ปี และกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวใน 8 พื้นที่ด้วย
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก