About AEC

ไทย-ลาว ร่วมมือจัดตั้งศูนย์พัฒนาสังคมมิตรภาพลาว-ไทย แก้ปัญหาค้ามนุษย์

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทย-ลาว ร่วมมือจัดตั้งศู

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลาว แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (Joint Commission - JC) ไทย-ลาว ครั้งที่ 20 ที่ จ.เชียงราย ว่า
 
ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาสังคมมิตรภาพลาว-ไทย ที่เมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ เป็นศูนย์ส่งเสริมการดูแลและฟื้นฟูผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในลาว โดยไทยให้การสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์และพัฒนาบุคลากรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ระหว่าง 2 ประเทศ และในระดับภูมิภาค โดยมีผู้แทนหน่วยงานของไทยและลาวกว่า 100 คน เข้าร่วม โดยการประชุมมีแนวคิดหลักคือการพัฒนาความเชื่อมโยงข้ามแดนไทย-ลาว
 
นอกจากนี้ ทั้ง 2 ฝ่าย ได้เห็นชอบให้จัดประชุม 3 ฝ่าย ไทย ลาวและเวียดนาม ในปีนี้ เพื่อร่วมวางแผนสำรวจเส้นทางให้บริการรถโดยสารประจำทางเชื่อมโยง 3 ประเทศ โดยเร็ว
 
นอกจากนี้ ไทยและลาวยังแสดงความพร้อมที่จะลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนระหว่างไทยกับลาวในโอกาสแรก ซึ่งความตกลงนี้จะช่วยสร้างเสริมความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามแนวชายแดนเพื่อความสงบสุขของประชาชนไทยและลาวต่อไป 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก