About AEC

สิงคโปร์เชื่อมสัมพันธการค้าเชิงลึกกับมณฑล Jiangsu ของจีน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

สิงคโปร์เชื่อมสัมพันธการ

หน่วยงานการค้าของสิงคโปร์ International Enterprise (IE) Singapore เชื่อมสัมพันธทางการค้าเชิงลึกกับมณฑลชายฝั่งทะเล  Jiangsu ในประเทศจีน ซึ่งเป็นมณฑลเล็กที่สุดในจีน แต่มีประชากรจำนวนมาก
 
IE Singapore มีวางแผนในร่วมทำงานกับภาครัฐของมณฑล Jiangsu และ Suzhou Industrial Park ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างสิงคโปร์และจีน
 
ข้อตกลงระหว่าง IE Singapore กับผู้บริหาร Suzhou Industrial Park ได้ตกลงที่จะช่วยบริษัทจีนขยายกิจการในต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน โดยจัดให้บริษัทสิงคโปร์ที่มีความรู้ความชำนาญในการบริการธุรกิจด้านต่างๆ อาทิ กฎหมาย/ระเบียบ การเงิน ที่ปรึกษาธุรกิจ ซึ่งให้เป็นไปตามคำขวัญของจีน "One Belt, One Road” ที่มีจุดมุ่งเน้นในการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการค้าของ Silk Road สู่ภูมิภาคเอเชียและยุโรป และจะทำให้ทั้งสิงคโปร์และจีนสามารถบุกเบิกและสนับสนุนความร่วมมือโดยเป็นคู่ค้ากันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private Partnerships : PPPs)
 
ทั้งนี้ PPPs จะเป็นการค้าทวิภาคี (bilateral) ซึ่งจัดอยู่ในการประชุม Singapore-Jiangsu Cooperation Council (SJCC) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรม Shangri-la สิงคโปร์ โดยมี Mr. Teo Ser Luck, Minister of State for Manpower ร่วมในการเปิดงานฯ ซึ่ง PPP จะทำให้บริษัทสิงคโปร์เข้าไปดำเนินธุรกิจในจีน โดยเฉพาะบริษัทที่มีธุรกิจด้านการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสภาวะสิ่งแวดล้อม และ โลจิสติกส์ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทสิงคโปร์
 
อนึ่ง ในการประชุม SJCC ครั้งนี้ ได้มีการลงนาม Memorandums of Understanding (MOUs) จำนวน 13 ฉบับ ซึ่งมีนักธุรกิจเข้าร่วมงานฯกว่า 100 ราย
 
Mr. Teo Eng Cheong, Chief Executive ของ IE Singapore กล่าวว่า IE Singapore เห็นว่า บริษัทสิงคโปร์สนใจอย่างมากที่จะเข้าไปทำธุรกิจในมณฑล Jiangsu ซึ่ง MOU ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสิงคโปร์และ Jiangsu ให้แข็งแกร่งขึ้น อีกทั้งทำให้ทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือกันในเชิงลึกอีกด้วย 
 
ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558 สิงคโปร์เข้าไปลงทุนในมณฑล Jiangsu มีมูลค่าประมาณ 24.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 34.6 พันล้านเหรียญสิงคโปร์) มีโครงการถึง 4,011 โครงการ
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก