Tourism

กรมการท่องเที่ยว เตรียมมอบรางวัลสุดยอดโฮมสเตย์อาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

 กรมการท่องเที่ยว เตรียม

นางสาววรรณสิริ โมรากุล รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ซึ่งในปีนี้มีโฮมสเตย์ที่ขอตรวจมีทั้งหมด 63 แห่ง 34 จังหวัด
 
โดยเป็นโฮมสเตย์ใหม่และเก่าที่จะหมดอายุ เนื่องจากมาตรฐานโฮมสเตย์จะมีอายุการรับรอง 3 ปี คาดว่าผลการประเมินจะออกมาประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน-ต้นธันวาคม
 
โดยจะมีการจัดงานพิธีมอบป้ายมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ต้นปี 2559 และจะคัดเลือกรายชื่อสุดยอดโฮมสเตย์อาเซียน 5 แห่ง เข้ารับรางวัล ‘ASEAN HOMESTAY AWARD’ ในงาน ATF 2016 ณ ประเทศฟิลิปปินส์
 
รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว กล่าวว่า ปัจจุบันมีโฮมสเตย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานไทย ทั้งหมด 142 แห่งทั่วประเทศ แบ่งออกเป็นภาคเหนือ 52 แห่ง กระจายอยู่ใน 11 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 42 แห่ง อยู่ใน 15 จังหวัด ภาคใต้มี 20 แห่ง อยู่ใน 9 จังหวัด ภาคกลางมี 17 แห่ง อยู่ใน 11 จังหวัด และภาคตะวันออกมี 11 แห่ง อยู่ใน 5 จังหวัด
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก