About AEC

ทูตเวียดนามประจำไทยเยี่ยมคารวะรองนายกฯประจิน กระชับความสัมพันธ์40ปี

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ทูตเวียดนามประจำไทยเยี่ย
 

นายเหวียน ตัด ถั่น เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี 
โดยเอกอัครราชทูตฯกล่าวแสดงความยินดีกับรองนายกรัฐมนตรีกับตำแหน่งใหม่ 

ทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและเอกอัครราชทูตฯได้หารือ เพื่อสานต่อความร่วมมือทั้งทวิภาคีและพหุภาคีให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
ด้านความสัมพันธ์ทวิภาคี ทั้งสองฝ่ายยินดีที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนามจะครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ในปี 2559 โดยจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองโอกาสดังกล่าวตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างไทยและเวียดนาม 

ด้านการศึกษา ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในการสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาของกันและกัน และการจัดตั้งศูนยืไทยศึกษาในเวียดนาม และศูนย์เวียดนามศึกษาในไทย 
 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไทยและเวียดนามตระหนักถึงความสำคัญในด้านนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยเอกอัคคราชทูตมองว่า ประเทศไทยถือเป็นผู้นำด้านนี้ในภูมิภาคความร่วมมือทางวิชาการ ทางฝ่ายเวียดนามประสงค์อยากให้มีการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยระหว่างกันมากยิ่งขึ้น

ที่มา

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก