About AEC

กต.เลี้ยงรับรองในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปีความสัมพันธ์อาเซียน-นิวซีแลนด์

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

กต.เลี้ยงรับรองในโอกาสคร
นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปีของความสัมพันธ์อาเซียน-นิวซีแลนด์ โดยเชิญผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน รวมทั้งนางสาว Rachel Millns มิสยูนิเวิร์สนิวซีแลนด์ ประจำปี ๒๕๕๗ และนางสาวชาลิตา แย้มวัณณังค์ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ประจำปี ๒๕๕๖  เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย (ในฐานะที่มาเลเซียเป็นประธานอาเซียน) เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย (ในฐานะเป็นประเทศผู้ประสานงานอาเซียน-นิวซีแลนด์) และเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยเข้าร่วมด้วย ณ ห้องสัตตบงกช กระทรวงการต่างประเทศ 
 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์อาเซียน-นิวซีแลนด์ กระทรวงการต่างประเทศจึงจัดกิจกรรมส่งเสริมความเชื่อมโยงในระดับประชาชน โดยเชิญนางสาว Rachel Millns มิสยูนิเวิร์สนิวซีแลนด์ประจำปี ๒๕๕๗ ช่วยประชาสัมพันธ์กรอบความร่วมมืออาเซียน-นิวซีแลนด์แก่สาธารณชน อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนในระยะยาว นิวซีแลนด์เข้าเป็นประเทศคู่เจรจา (Dialogue Partner) ของอาเซียนเป็นลำดับที่ ๒ (ต่อจากออสเตรเลีย) เมื่อปี ๒๕๑๘ แต่เดิมเป็นความสัมพันธ์เป็นในลักษณะประเทศผู้รับกับประเทศผู้ให้ (donor-recipient) แต่ปัจจุบันได้พัฒนามาเป็นหุ้นส่วน (partner) ที่ครอบคลุมทุกด้านและเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย 
 
ทั้งนี้ ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปีของความสัมพันธ์ฯ ผู้นำอาเซียนและนิวซีแลนด์จะพบหารือกันในการประชุมสุดยอดอาเซียน-นิวซีแลนด์สมัยพิเศษ ในเดือนหน้าที่มาเลเซียและคาดว่าจะพิจารณาการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) อย่างเป็นทางการ ซึ่งเน้นยุทธศาสตร์หลัก ๒ ด้าน ได้แก่ ๑) การศึกษาและความเป็นผู้นำ และ ๒) การเกษตรและการค้า

ที่มา

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก