About AEC

กระทรวงวัฒนธรรมเปิดตัว สารคดีใกล้ตาอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

กระทรวงวัฒนธรรมเปิดตัว ส
 

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้อง Auditorium หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวสารคดีใกล้ตาอาเซียน เพื่อนำเสนอเรื่องราวของผู้คนในภูมิภาคอาเซียนผ่านมิติสังคมและวัฒนธรรม ความยาว ๒๕ นาที จำนวน ๑๓ ตอน เสนอเป็นตอนแรกในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ช่วง ๒๒.๐๕ - ๒๒.๓๐ น.
 
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก