About AEC

เมียนมาเตรียมใช้กฎหมายขับรถพวงมาลัยซ้าย

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เมียนมาเตรียมใช้กฎหมายขั
 

รัฐบาลเมียนมา กำลังพิจารณาใช้กฎหมายขับรถพวงมาลัยซ้าย ทำให้เกิดความวิตกกังวลอย่างมากแก่ผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนใหญ่ ที่เคยชินกับการขับรถพวงมาลัยขวา 
 
สื่อท้องถิ่นของเมียนมาร์ โกลบอล นิว ไลท์ ออฟ เมียนมา รายงานว่า รัฐบาลเมียนมา ได้อนุมัติกฎหมายพวงมาลัยซ้ายฉบับใหม่ขั้นต้น เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนว่า กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เมื่อใด 
 
ด้านสำนักงานจราจรทางบก ซึ่งเป็นผู้เสนอให้มีการใช้กฎหมายพวงมาลัยซ้าย ให้เหตุผลว่า การขับรถพวงมาลัยขวา ไม่สอดคล้องกับระบบการจราจรบนท้องถนนที่ต้องขับรถชิดขวา เสี่ยงต่อความปลอดภัยบนท้องถนน และว่า ผู้ขับขี่มีเวลา 90 วันในการปรับตัว 
 
อย่างไรก็ตาม หลายฝ่ายแสดงความเป็นห่วงว่า ระยะเวลาที่กำหนดค่อนข้างกระชั้นชิดเกินไป สำหรับการเปลี่ยนความเคยชิน จากการขับรถพวงมาลัยขวา ที่ดำเนินมานานกว่า 40 ปีสมัยการปกครองของนายพลเนวิน
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก