Economy and Investment

ดึง 20 ชาติลงทุนเขตเศรษฐกิจตาก จับคู่ธุรกิจกลุ่มพลังงาน-พลาสติก

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ดึง 20 ชาติลงทุนเขตเศรษฐ
 
นายอำนาจ นันทหาร ประธานสมาคมการค้าเครือข่ายธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เปิดเผยภายหลังลงนามความร่วมมือการจัดงานมหกรรมการค้าการลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก หรือ แม่สอด เสซ เอ็กซ์โป 2015 ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยและต่างประเทศประมาณ 20 ประเทศทั่วโลก เข้ามาดูพื้นที่ลงทุนจริงและทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่ภาครัฐจัดสรรให้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างนักลงทุนไทยและต่างชาติวันละ 50 คู่ รวม 150 คู่ สร้างมูลค่าจากการตกลงเจรจาธุรกิจประมาณ 50,000 ล้านบาท คาดว่าจะมีการลงทุนจริงไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาท หลังจากจบงานคาดว่าจะมีมูลค่าการค้าระหว่างชายแดนแม่สอดไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านบาท
 
แม่สอด เสซ เอ็กซ์โป 2015 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 27 กันยายน 2558 ที่ศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโอทอป อ.แม่สอด จ.ตาก มีนักลงทุนต่างชาติที่ตอบรับเข้าร่วมงานแล้ว เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของญี่ปุ่น กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอจากไต้หวัน กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม จากภาคการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังมีนักลงทุนจากอินเดีย จีน และยุโรป สนใจเข้าร่วมงานด้วย
 
สำหรับการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก พบว่า มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของไทยสนใจเข้าลงทุนแน่นอนแล้ว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมพลาสติกจากกลุ่ม บมจ. ปตท. และผู้ประกอบการพลาสติกจากบริษัทต่าง ๆ ประมาณ 40 ราย คาดว่าจะเข้าลงทุนไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท รวมทั้งอุตสาหกรรมพลังงานที่ล่าสุดเริ่มมีการลงทุนโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะใน จ.ตาก แล้ว มูลค่าหลายพันล้านบาท
 
นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ กล่าวว่า ทีเส็บได้สนับสนุนจัดงานแม่สอด เสซ เอ็กซ์โป 2015 ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งแรกในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก มีพื้นที่ติดชายแดนเมียนมา โดยเฉพาะย่างกุ้งที่มีการขยายการค้าชายแดนสูงมาก ซึ่งภายในงานจะมีการจัดแสดงสินค้า สัมมนา หัวข้อการจัดตั้งพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจของรัฐบาล ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมการจัดประชุม และนิทรรศการ (ไมซ์) ภายในประเทศให้ขยายตัวตามเป้าหมาย คือ นักเดินทางกลุ่มไมซ์ 15.23 ล้านคน สร้างรายได้ 33,069 ล้านบาท
 
"งานครั้งนี้จะนำเสนอการค้าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชิงลึกแบบใหม่ ภาพรวมการค้าชายแดนรวมถึงนโยบายของรัฐบาลไทยในการสร้างความเชื่อมั่นที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการค้าและการลงทุนกับนานาประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังจะมีการนาเสนอสิทธิประโยชน์สำหรับนักลงทุนอีกด้วยโดยงานนี้ผู้เข้าร่วมงานฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ถือเป็นมหกรรมการค้าการลงทุนที่มีประโยชน์แก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ยิ่งใหญ่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแห่งปีอีกด้วยนับว่าเป็นงานหนึ่งที่นักลงทุนไม่ควรพลาด"
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก