Economy and Investment

ตากจัดมหกรรมลงทุนเขตศก.พิเศษ ตั้งเป้าจับคู่ธุรกิจ 5 หมื่นล้าน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ตากจัดมหกรรมลงทุนเขตศก.พ
 

จ.ตาก เทศบาลนครแม่สอด สมาคมการค้าเครือข่ายธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ เตรียมจัด "มหกรรมการค้าการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก” Mae Sot SEZ Expo 2015 ที่อาคารศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (OTOP) อ.เเม่สอด จ.ตาก ระหว่างวันที่ 25-27 ก.ย.นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอการค้าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชิงลึกเเบบใหม่ ภาพรวมการค้าชายชายแดนรวมถึงนโยบายของรัฐบาลไทยในการสร้างความเชื่อมั่นที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการค้าและการลงทุนกับนานาประเทศ เพื่อเตรียมก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน อีกทั้งจะมีการนำเสนอสิทธิประโยชน์สำหรับนักลงทุนอีกด้วย
 
สุทธา สายวาณิช รอง ผวจ.ตาก กล่าวว่า จ.ตาก เป็นพื้นที่ซึ่งมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และมีศักยภาพสูงต่อการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาไปสู่ความเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจชายแดนฝั่งตะวันตกของประเทศไทย การจัดงานดังกล่าวเป็นสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุน
 
อำนาจ นันทหาร นายกสมาคมการค้าเครือข่ายธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก กล่าวว่า การเปิดมุมมองเพื่อสร้างโอกาสให้กับนักลงทุน จะนำไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขัน และเพิ่มโอกาสด้านการขยายตลาด ตลอดจนการเปิดโอกาสในการจับคู่ธุรกิจ 150 คู่ ทั้งผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศมากกว่า 20 ประเทศ คาดว่าจะได้รับความสนใจและสร้างมูลค่าจากการตกลงเจรจาธุรกิจ 5 หมื่นล้านบาท
 
ด้าน นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการทีเส็บ กล่าวว่า จุดประสงค์ของงานนี้ คือ ผลักดันให้เกิดการสร้างโอกาสทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น เชื่อมโยงสมาคมการค้ารายกลุ่มธุรกิจสู่ศักยภาพการลงทุนของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการสัมมนาหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์จากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากให้แก่นักลงทุน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ผู้บริหารระดับสูงของประเทศ หลากหลายองค์กร นิทรรศการวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรมเมืองแม่สอด รวมทั้งการจัดแสดงสินค้ากว่า 200 บูธจากภาครัฐและเอกชน
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก