Tourism

ททท.จัดทริป ลงพื้นที่หมู่บ้านคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช ตามรอยผู้ชนะการประกวด โครงการ GREEN RANGERS

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ททท.จัดทริป ลงพื้นที่หมู

 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จับมือ  องค์กรนวัตกรรมสังคม CreativeMOVE   การบินไทย, Hivesters.com และ PORTFOLIOS*NET จัดทริปพาสื่อมวลชนล่องใต้โปรโมทชุมชนท่องเที่ยวสีเขียว ในโครงการประกวดสร้างสรรค์โปรแกรมท่องเที่ยว  Green Rangers ตอน 7 Shades of Green  ตามรอยโปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน ของทีม Vanillawalk    ที่ชนะเลิศการประกวดลงพื้นที่หมู่บ้านคีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช  ซึ่งทริปต้นแบบนี้จะถูกนำไปในช่องทางการขายจริงทางออนไลน์ทางเว็ปไซต์ www.hivesters.com ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วโลกได้มีโอกาสไปสัมผัส สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม  
ทริปครั้งนี้วางแผนการเดินทางโดยรถไฟ สัมผัสวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชาวบ้านของชาวคีรีวงอย่างแท้จริง ชาวครีรีวงเป็นชุมชนเข้มแข็งที่ยืนหยัดด้วยตัวเอง เห็นความสำคัญของธรรมชาติ การดำเนินชีวิตแบบยั่งยืน ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวชุมชนคีรีวงท่ามกลางธรรมชาติ ชมกลุ่มกิจกรรมต่างๆ  ได้แก่  เยี่ยมชมกลุ่มลูกไม้   ได้ทดลองทำเครื่องประดับแฮนด์เมดจากวัสดุธรรมชาติตามภูเขา เช่น  ลูกสวาด ลูกหมามุ่ย ลูกสะบ้า ลูกพระเจ้า 5 พระองค์   นำมาผสมกับศิลปะการถักเชือกเทียน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างงานให้กับชุมชน จนกลายเป็นเครื่องประดับที่สวยงาม ทั้งแหวน สร้อย กำไลหินและพวงกุญแจ    
 
ททท.จัดทริป ลงพื้นที่หมู
 
เยี่ยมชมกลุ่มใบไม้   ได้เรียนรู้วิธีการทำผ้ามัดย้อมและทดลองย้อมผ้าด้วยตัวคุณเอง   ทำย่ามลวดลายที่มีชิ้นเดียวในโลก กลุ่มใบไม้ คือสตูดิโอผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติที่ให้ความสำคัญกับการใช้ส่วนที่เหลือใช้ของพืชในชุมชนมาสกัดเป็นสีย้อมผ้า   เยี่ยมชมกลุ่มลายเทียน การเขียนผ้าบาติกจากเทียน  สีทั้งหมดที่ที่นี่ใช้จึงสกัดจากพืชท้องถิ่น  ลายบาติกที่นี่แตกต่างจากที่อื่นด้วยสไตล์และเทคนิคการทำ   เยี่ยมชมกลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ  สีย้อมที่นี่จะเป็นส่วนต่างๆ ของต้นไม้ เช่น เปลือกมังคุด แกน ราก ใบ ดอก และผล เยี่ยมชมกลุ่มบ้านสมุนไพร   ภูมิปัญญาที่นำสมุนไพรที่คนโบราณใช้แก้ผดผื่น สมานแผล มาทำสบู่ขาย   
นอกจากนี้ยังได้ผ่อนคลายไปกับสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชุมชนคีรีวง ชมบรรยากาศสวนสมรม ซึ่งนับเป็นหัวใจของวิถีชีวิตของชาวบ้านคีรีวงมานานนับ 100 ปี ได้สัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวบ้านที่วังปลาป้าหวิน ที่มีปลาภูเขาอยู่เป็นจำนวนมาก กินข้าวห่อกาบหมาก ภูมิปัญญารักษาอาหารพื้นบ้านของคนโบราณเวลาที่ขึ้นเขา ชื่นใจกับมังคุดคีรีวงและชิมทุเรียนบ้านสดๆ ปิดท้ายทริปด้วยการสักการะวัดพระธาตุน้อย พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ พระคู่บ้านคู่เมืองชาวนครศรีธรรมราช   
 
ททท.จัดทริป ลงพื้นที่หมู
 
นางภัทรพร สิทธิวนิช ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว  ททท. กล่าวถึงที่มาของโครงการนี้ ว่า  ประเทศไทยมีธรรมชาติ วัฒนธรรมไทย และวิถีชีวิตชาวบ้านเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาสัมผัสเป็นจำนวนหลายล้านคนต่อปี และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เห็นได้จากการจัดอันดับเมืองน่าท่องเที่ยวของสื่อต่างๆ ในต่างประเทศ หนึ่งในนั้นมีประเทศไทยติดอันดับต้นๆ อยู่เสมอ อย่างไรก็ตามแม้จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับชุมชนแหล่งท่องเที่ยวและประเทศไทยแล้ว สิ่งที่ตามมากับจำนวนนักท่องเที่ยวมากขึ้นนั่นคือความต้องการใช้สิ่งของต่างๆ ก็มากขึ้นตามมา ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ในการใช้ทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยวอย่างสิ้นเปลือง อันก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวตามมา ดังนั้นเพื่อเป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืนให้กับแหล่งท่องเที่ยว จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยหลักแนวคิด 7 Greens เพื่อร่วมกันส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้ช่วยกันดูแลรักษา ปกป้องทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติ และทรัพยากรทางวัฒนธรรม กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน กอรปกับปัจจุบันสื่อดิจิตอล โซเชี่ยลมีเดียมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันกับคนทั่วโลก จึงเป็นที่มาของโครงการ Green Rangers การพัฒนาโปรแกรมท่องเที่ยวให้กับแหล่งท่องเที่ยว พร้อมแผนประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ โดยโปรแกรมการท่องเที่ยวที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้น จะถูกนำไปในช่องทางการขายจริงทางออนไลน์ทางเว็ปไซต์ www.hivesters.com ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วโลกได้มีโอกาสไปสัมผัส เพื่อส่งเสริมการขายให้กับทั้ง 7 ชุมชน และกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป”  

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก