Transportation

ก.คมนาคม ส่งเสริม พัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภาคขนส่งและโลจิสติกส์

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ก.คมนาคม ส่งเสริม พัฒนาร

นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ขณะนี้ความคืบหน้าเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างผู้ประกอบการขนส่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง หรือ E-Freight & E-transport ได้ข้อสรุปแล้วว่าจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนธันวาคมปีนี้ ซึ่งจะทำให้ข้อมูลการขนส่งทางอากาศ ทางเรือ และด่านชายแดนเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด และผู้ประกอบการจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและติดต่อกับภาครัฐบาลได้ง่ายขึ้น
 
โดยกลุ่มผู้ประกอบการที่จะได้รับอานิสงค์อย่างมากคือกลุ่ม SMEs เพราะในช่วงก่อนหน้านี้มีแต่บริษัทใหญ่เท่านั้นที่ใช้ระบบลักษณะนี้ และที่สำคัญกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ก็จะมีต้นทุนด้านการจัดระบบข้อมูลการขนส่งที่ลดลง
 
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาว่าจะลดได้มากน้อยเพียงใด และในวันที่ 1 กันยายน 2558 จะมีการรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการเพื่อไปปรับปรุงระบบก่อนให้มีการทดลองใช้
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก