Economy and Investment

ก.พาณิชย์ เตรียมจัดมหกรรมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ก.พาณิชย์ เตรียมจัดมหกรร
 

นางดวงกมล เจียมบุตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดงานมหกรรมการค้าการลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองไทย นำร่องที่จังหวัดตาก โดยศูนย์เครือข่ายธุรกิจเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากจะเป็นผู้ดำเนินการร่วมกับจังหวัดตากและสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ที่ศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2558 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล 
 
สำหรับแนวทางดำเนินการจะมีการเชิญภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดตาก และเชิญผู้ประกอบการจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งจากเมียนมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา และมาเลเซีย มาเข้าร่วมงานโดยจะมีการจัดงานแสดงสินค้าของผู้ประกอบการแต่ละประเทศ การจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจรวมถึงการเปิดเวทีหารือเพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มความร่วมมือในการทำการค้าการลงทุนระหว่างกัน
 
นอกจากนี้ ยังมีแผนการจัด "คาราวานจับคู่ธุรกิจสู่เมียนมา” ในเดือนมกราคม 2559 เพื่อนำสมาชิกเครือข่ายบิซคลับที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปจับคู่เจรจาการค้า ณ เมืองผาอัน รัฐกะเหรี่ยง และเมืองเมาะละแหม่ง รัฐมอญ เพื่อช่วยผลักดันการค้าชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมาให้เพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบันมูลค่าการค้าชายแดน ณ ด่านแม่สอด จังหวัดตาก ในช่วงมกราคม - มิถุนายน 2558 มีมูลค่า 32,024 ล้านบาท และคาดว่าถึงปลายปี 2558 จะมีมูลค่าการค้าชายแดนสูงถึง 75,000 ล้านบาท
 
ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นการต่อยอดโดยใช้เขตพัฒนาเศรษฐกิจที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นในจังหวัดติดชายแดนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนระหว่างนักธุรกิจในพื้นที่กับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งกระทรวงฯ จะมีการใช้รูปแบบนี้ในการผลักดันให้เครือข่ายบิซคลับในจังหวัดที่อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนำไปใช้ในการขยายความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งที่จังหวัดมุกดาหาร สระแก้ว ตราด และสงขลาต่อไป
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก