Tourism

ทัวร์กรุงเทพฯ-เกิ่นเทอกับ Thai VietJetAir วันนี้เป็นวันสุดท้ายคณะสุดท้าย เจอกันใหม่เทศกาลตรุษ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ทัวร์กรุงเทพฯ-เกิ่นเทอกั
 

บริษัทท่องเที่ยวในเวียดนามแห่งหนึ่ง กับทางการนครเกิ่นเทอ (Can Tho) ได้หยุดการจัดทัวร์ระหว่างกรุเทพฯ กับนครใหญ่แห่งนี้ลง หลังจากหน้าร้อนผ่านไป ทำให้มีนักท่องเที่ยวจากเวียดนามเดินทางไปมายังประเทศไทยน้อยลง ถึงแม้ว่าทางการยังต้องการจะรักษาเส้นทางบินไปยังกรุงเทพฯ เอาไว้ก็ตาม 
       
       ทัวร์เส้นทางนี้เพิ่งจะเริ่มมาได้ไม่นาน เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทเวียดทราเวล (Vietravel) ซึ่งเป็นบริษัทนำเที่ยวที่ได้มาตรฐานอีกแห่งหนึ่ง ในนครโฮจิมินห์ กับคณะกรรมการประชาชนนครเกิ่นเทอ โดยร่วมกับสายการบินไทยเวียดเจ็ตแอร์ (Thai VietJet Air) แต่เนื่องจากฤดูกาลท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ผ่านไป ทำให้มีผู้สนใจน้อยลง เพราะฉะนั้นเที่ยวบินจากไทยในวันพฤหัสบดี 6 ส.ค.นี้ จึงเป็นเที่ยวสุดท้าย และไปลงจอดที่ท่าอากาศยานนครโฮจิมินห์แทน
       
       ตามรายงานของหนังสือพิมพ์เตื่อยแจ๋ ทางการนครมีความประสงค์จะคงเส้นทางบินนี้เอาไว้เพื่อให้ชาวเวียดนามในแถบจังหวัดที่ราบปากแม่น้ำโขง ได้ใช้ในการเดินทางเข้าไทย โดยไม่ต้องเข้านครโฮจิมินห์ก่อน แต่จำนวนผู้โดยสารที่ลดลงทำให้บริษัทท่องเที่ยวดังกล่าวไม่สามารถดำเนินธุกริจต่อไปได้ คาดว่าจะเริ่มให้บริการอีกครั้งหนึ่งในช่วงเทศกาลตรุษ เดือน ก.พ.ปีหน้า
       
       ที่ผ่านมา การเดินทางท่องเที่ยวไทย-เวียดนาม กับไทยเวียดเจ็ตแอร์ ที่เริ่มจากนครเกิ่นเทอ คิดค่าบริการคนละ 2.69 ล้านด่ง หรือ 124 ดอลลาร์ โดยจัดเดินทางทุก 5 วัน และเที่ยววันพฤหัสบดีนี้ก็เป็นเพียงเที่ยวที่ห้า แต่หากมองในเชิงยุทธศาสตร์การคมนาคมขนส่ง การบินเข้าสู่ประเทศไทยจากจุดนี้เพิ่งจะมีขึ้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่เปิดใช้สนามบินนานาชาติเกิ่นเทอ ในปี 2554 เป็นต้นมา
       
       เกิ่นเทอ อยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว 180 กิโลเมตร มีตลาดน้ำที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก เป็นจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เมื่อก่อนนี้การเดินทางโดยทางบกต้องไปลงแพขนานยนตร์ขนาดใหญ่ข้ามลำน้ำเหิ่ว จากฝั่ง จ.หวีงลอง (Vinh Long) ไปยังอีกฝั่งหนึ่ง แต่หลังการเปิดใช้สะพานเกิ่นเทอในเดือน เม.ย.2553 เป็นต้นมา ทำให้การคมนาคมสะดวก และการท่องเที่ยวของนครเฟื่องฟู
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก