Economy and Investment

ก.ท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้ายุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ก.ท่องเที่ยวและกีฬาเดินห
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า มติที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ได้เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558 - 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเร่งให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าอย่างเต็มที่เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ สร้างรายได้แก่ประเทศอย่างยั่งยืน เป็นการพัฒนาทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ที่นำไปสู่การพัฒนาที่สมดุล ช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ตามเป้าหมาย สำหรับ ASEAN Connect ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งในแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558 - 2560 นั้น ได้มีการเดินหน้าไปแล้วในหลายส่วน เช่น การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยว ACMECS
 
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยว ACMECS กลุ่มลุ่มแม่น้ำอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ซึ่งประกอบด้วยประเทศที่มีชายแดนติดกันได้แก่ เมียนมา-กัมพูชา-ลาว-ไทย-เวียดนาม เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ให้เชื่อมโยง และเติบโตยั่งยืนร่วมกันที่กรุงเนปิดอร์ ประเทศเมียนมา ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมาว่า เป็นการประชุมรัฐมนตรีการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 ซึ่งมีสาระสำคัญด้วยกัน 7 เรื่อง เพื่อวางแผนการทำงาน (Action Plan) ระหว่างปี 2016 ถึง 2018 มีเป้าหมายเดียวกันคือ มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 7 ด้าน เป็นสำคัญ
 
1. Tourism Market Promotion การส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว 5 countries 1 destination มีผู้รับผิดชอบคือ ไทย & เวียดนาม
2. Product Linkage ความเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว โดย กัมพูชา
3. Information Exchange การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีเจ้าภาพเมียนมาเป็นผู้ดำเนินการ
4. Tourism Product Developments การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดย เมียนมารับผิดชอบ
5. Human Resources Development การพัฒนาคุณภาพ ไทย & เวียดนาม จะร่วมกันวางแผน
6. Tourism Safety ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย เวียดนาม เป็นเจ้าภาพ
7. Private Sectors Involvement การให้เอกชนมีส่วนร่วม โดยลาวและเวียดนามจะนำไปวางแผนกลยุทธ์
 
นางกอบกาญจน์ กล่าวว่า สำหรับประเทศไทยเราได้ดำเนินงานคืบหน้าไปมากแล้ว โดยมีความร่วมมือระดับทวิภาคีระหว่างไทย-เมียนมาในการจัด FAM Trip นำผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางไปทำตลาดยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของทั้งสองประเทศ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก และเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและประชาคมต่าง ๆ อาทิ หอการค้าจังหวัด กลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมพบว่า เสน่ห์ จ.ศรีสะเกษ มีจุดเด่นมากมายที่ทำให้ ASEAN Connect เห็นภาพชัดเจนขึ้นอย่างครบครันน่าสนใจ เพราะที่นี่เป็นเส้นทางอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงไปยังอาเซียนได้โดยง่าย คือ เป็นเส้นทางรถยนต์ที่สั้นที่สุดจากชายแดนประเทศไทยไปยังเสียมเรียบด้วยระยะทางเพียง 135 กม.
 
ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดเส้นทางเอาไว้แล้วคือ "เที่ยว 2 ช่อง 2 แผ่นดิน" เป็นเส้นทางท่องเที่ยวระหว่าง 2 ประเทศระหว่างไทย-กัมพูชา จาก 2 ด่าน คือ 1) ด่านช่องสะงำ จ.ศรีสะเกษ 2) ด่านช่องจอม จ.สุรินทร์ โดยมีเส้นทางที่น่าสนใจเริ่มจากขึ้นผามอดินแดงชมเขาพระวิหาร นมัสการพระวัดป่ามหาเจดีย์แก้ว ชมบ้านขุนอำไพพาณิชย์ อาคารเก่าแก่โบราณสถานของชาติ จากนั้นขับรถผ่านช่องสะงำไปเที่ยวชมนครวัดนครธม มรดกโลก ณ เสียมเรียบ กัมพูชา และเดินทางกลับมาทางช่องจอม จ.สุรินทร์ ชมปราสาทต่าง ๆ ใน จ.สุรินทร์ หรือแวะไปยังบุรีรัมย์ได้อีกด้วย (สอบถามข้อมูลโครงการตามรอยอารยธรรมขอม "เที่ยว 2 ช่อง ท่อง 2 แผ่นดิน” ได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ โทร. 044-514447-8)
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก