About AEC

รมว.กต. แจงผลหารืออาเซียน-จีนต่อความสำเร็จจากแผนปฏิบัติการ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC


 
พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยถึงผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน ร่วมกับ นายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังการประชุมฯ ที่ Putra Jaya World Center กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ว่า ได้มีการหารือกันถึงความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีน โดยจะต่อยอดความสำเร็จจากแผนปฏิบัติการอาเซียนจีน ฉบับปี พ.ศ. 2554 - 2558 และหวังว่าจะมีการรับรองร่างแผนปฏิบัติการอาเซียน-จีน ฉบับที่ 3 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในปี 2559 - 2563 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 18 ในเดือนพฤศจิกายน 2558 นี้
 
นอกจากนี้ พล.อ.ธนะศักดิ์ ยังได้มีการหารือเกี่ยวกับทิศทางความร่วมมืออาเซียน-จีนในอนาคตซึ่งครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ทั้งด้านความมั่นคง การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว การพัฒนาความเชื่อมโยงภายในภูมิภาค การแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา วัฒนธรรม และประชาชน และการรับมือกับปัญหาความท้าทายใหม่ ๆ เรายินดีที่จีนมีข้อริเริ่มที่สร้างสรรค์ รวมทั้งข้อเสนอ 10 ประการ เพื่อมุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออาเซียน-จีน ซึ่งอาเซียนจะรับพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวอย่างจริงจัง และปีหน้าเป็นโอกาสครบรอบ 25 ปี ของความสัมพันธ์อาเซียน-จีน อาเซียนยินดีที่จีนเสนอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ เพื่อฉลองวาระพิเศษนี้
 
ในด้านความมั่นคง อาเซียนและจีนได้ยึดมั่นในการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (ดีโอซี) อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพควบคู่กับการเจรจาจัดทำแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (ซีโอซี) เพื่อให้มีสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค และเราได้เห็นพ้องมาตรการเร่งด่วนซึ่งครอบคลุมถึงการจัดตั้งโทรศัพท์สายด่วน และการฝึกซ้อมสถานการณ์จำลองด้านการค้นหาและกู้ภัย ทั้งนี้ อาเซียนยังให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมเสรีภาพในการเดินเรือและบินผ่าน รวมถึงการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ อาเซียนและจีนได้ร่วมรับรองประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกัน ชุดที่สอง (Second List of Commonalities) ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะก้าวเข้าสู่ "ขั้นตอนใหม่” ของการหารือเรื่องซีโอซี ซึ่งรวมถึงการเจรจาจัดทำโครงสร้างของซีโอซีและการส่งเสริมความร่วมมืออื่น ๆ ซึ่งจะช่วยปูทางไปสู่การจัดทำซีโอซีให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
 
โดยตลอด 3 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-จีนได้ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ในทุก ๆ ด้าน ซึ่งวันนี้ไทยได้มอบการปฏิบัติหน้าที่ประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-จีนให้แก่สิงคโปร์ เรามีความเชื่อมั่นว่าสิงคโปร์จะประสบความสำเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์อาเซียน-จีนให้ดียิ่งขึ้นไป
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก