About AEC

ขอเชิญร่วมงาน " อาเซียนของฉันฝันของเรา"

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ขอเชิญร่วมงาน  อาเซียนขอ
 
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย จะจัดงานเสวนาภายใต้หัวข้อ "อาเซียนของฉัน ฝันของเรา” ในวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา
 
 งานเสวนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๔๘ ปีของการก่อตั้งอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนที่จะเริ่มขึ้นในสิ้นปี ๒๕๕๘ นี้ โดยเฉพาะสาขาที่ประชาชนและสื่อมวลชนให้ความสนใจมาก กล่าวคือ การศึกษา ธุรกิจ สาธารณสุข และแรงงาน อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศจึงขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับฟังการเสวนา ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ www.aseanthailand@hotmail.com  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก