About AEC

เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-อียูหารือทิศทางความร่วมมือในอนาคต

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-สหภาพยุโรป (อียู) ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม ที่ประชุมได้ทบทวนความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วนที่เพิ่มพูน (Enhanced Partnership) พร้อมหารือเกี่ยวกับทิศทางความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต
 
ประเด็นหลักของการประชุมเน้นไปที่ความร่วมมือระหว่างสองฝ่าย อาทิ ความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ การเชื่อมโยงระหว่างประชาชน การค้าและการลงทุน ฯลฯ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือวาระพิเศษเกี่ยวกับการรับมือการย้ายถิ่นแบบไม่ปกติ รวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งยังคงเป็นความท้าทายสำคัญที่ชาติอาเซียนเผชิญอยู่ในปัจจุบัน
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก