Economy and Investment

อาเซียนขยายความสัมพันธ์กับนิวซีแลนด์

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

อาเซียนขยายความสัมพันธ์ก

ผู้แทนอาเซียนและนิวซีแลนด์ร่วมประชุมในการประชุมคณะทำงานร่วมอาเซียน-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ สำนักเลขาธิการ อาเซียนประเทศอินโดนีเซีย ที่ประชมได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง โดยผู้แทนจากนิวซีแลนด์เน้นย้ำว่าต้องการขยายความร่วมมือที่ยาวนานกับอาเซียนต่อไป พร้อมเล็งเห็นว่า ความร่วมมือระหว่างอาเซียน-นิวซีแลนด์จะมีบทบาทสำคัญต่อการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
 
ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความยินดีต่อความร่วมมือตามแผนการปฏิบัติในฐานะหุ้นส่วนอันครอบคลุมอาเซียน-นิวซีแลนด์ (ASEAN-New Zealand Comprehensive Partnership Plan of Action) ระหว่างปี 2553-2558 ขณะเดียวกัน ยังได้ตกลงที่เร่งหาข้อสรุปให้กับแผนการปฏิบัติฉบับใหม่ ระหว่างปี 2559-2564 อันจะเป็นกลไกสำคัญในการกำหนดทิศทางความร่วมมือระหว่างสองฝ่าย
 
ที่ประชุมยังได้ชื่นชมยุทธศาสตร์การริเริ่มสำคัญของนิวซีแลนด์ใน 4 ด้าน (four Flagship Initiatives) ได้แก่ เกษตรกรรม การให้ทุนการศึกษา การสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อความร่วมมือต่างๆ กับชาติอาเซียนในอนาคต
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก