Economy and Investment

นักธุรกิจนำเที่ยวผู้ประสบความสำเร็จใน AEC

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

นักธุรกิจนำเที่ยวผู้ประส
 
น.ส.นฤมล รักษาภักดี อุปนายกสมาคมธุรกิจส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.หนองคาย และเจ้าของ ผู้จัดการ หจก.นฤมลทัวร์ ตั้งอยู่เลขที่ 179 ถนนเสด็จ ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย กล่าวว่า หลังจาก สปป.ลาวได้เปลี่ยนแปลงการปกครองและเริ่มเปิดประเทศติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อปี 2534 ตนยึดอาชีพการนำเข้าสินค้าจากลาวเข้ามาขายใน จ.หนองคาย และส่งออกสินค้าจากหนองคายไปยัง สปป.ลาว เช่น เสื้อผ้า วัสดุการก่อสร้าง และเป็นช่วงเดียวกับที่รัฐบาลไทยส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยว ด้วยการเปิดโอกาสให้ชาวจีนมาท่องเที่ยวในประเทศไทย จึงทำให้เกิดแนวคิดรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ต้องการอยู่ต่อจากกรุงเทพฯมาขอวีซ่าที่กงสุลไทยในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ขณะเดียวกันเป็นช่วงที่ จ.หนองคาย มีกระแสการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย–เวียงจันทน์) ทำให้ประชาชนคนไทยสนใจอยากมาดู และอยากท่องเที่ยวใน จ.หนองคาย เพิ่มมากขึ้น จึงเกิดแนวคิดนำนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา จ.หนองคาย ไปท่องเที่ยวในนครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งขณะนั้นต้องใช้เรือข้ามฟากระหว่างท่าเสด็จ หนองคาย–ท่าเดื่อ เมืองหาดทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ จนกระทั่งการก่อสร้างและเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 เม.ย. 37 นักท่องเที่ยวเริ่มทะลักเข้าสู่เมืองหนองคาย และมีความต้องการไปท่องเที่ยวต่อในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในช่วงนั้นเริ่มมีบริษัททัวร์นำเที่ยวเกิดขึ้นเพียง 3-4 บริษัท ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนมาก จึงเกิดมีบริษัทนำเที่ยวเกิดขึ้นอย่างมากมาย จนถึงปัจจุบันนี้มีบริษัทนำเที่ยวที่จดทะเบียนถูกต้องใน จ.หนองคาย ประมาณ 80 บริษัท ที่ไม่นับรวมกับบริษัทท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นตามจังหวัดต่าง ๆ เพื่อให้บริการนำเที่ยวใน สปป.ลาว 
 
น.ส.นฤมล กล่าวต่อไปอีกว่า ทางการ สปป.ลาว เองก็ได้มีการเตรียมการไว้รองรับเป็นอย่างดี ด้วยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในนครหลวงเวียงจันทน์ และจัดตั้งองค์กรขึ้นมารองรับที่เรียกว่า องค์การท่องเที่ยวแห่งชาติลาว เพื่อจัดระเบียบนักท่องเที่ยวด้วยการจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาควบคุมดูแล โดยเฉพาะด้านความมั่นคงเป็นกรณีพิเศษ พร้อมร่วมกันกำหนดกฎ ระเบียบ ในการท่องเที่ยวที่บริษัททัวร์ไทยต้องมีบริษัททัวร์รองรับพร้อมจัดไกด์นำเที่ยวกลุ่มละ 1 คน ซึ่งแรก ๆ ต้องแจ้งรายชื่อนักท่องเที่ยวก่อนล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 2-3 วัน และกำหนดให้ท่องเที่ยวได้เฉพาะในนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้น แต่ต่อมาได้เปิดกว้างให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทั่วประเทศ แต่สถานที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทย มี นครหลวงเวียงจันทน์ วังเวียง และหลวงพระบาง สำหรับเอกสารในการเดินทางไปท่องเที่ยวใน สปป.ลาว ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อทำหนังสือผ่านแดน(บอร์เดอร์พาส) หรือหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) ที่ใช้สำหรับการเดินทางเข้าประเทศ ส่วนแพ็กเกจในการนำเที่ยวมีทั้งหมด 7- 8 แพ็กเกจ เช่น แบบวันเดียวไปกลับ แบบ 2 วัน 1 คืน แบบ 3 วัน 2 คืน แบบ 4 วัน 3 คืน หรือ แบบ 5 วัน 4 คืน เป็นต้น 
 
น.ส.นฤมล กล่าวอีกว่า นอกจากการท่องเที่ยวใน สปป.ลาว แล้ว ยังมีนักท่องเที่ยวอีกจำนวนไม่น้อยที่ต้องการไปท่องเที่ยวประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ดังนั้น เมื่อปี 2545 จึงเริ่มเปิดให้บริการนำเที่ยวที่เมืองฮานอย ฮาลองเบย์ เว้ ดานัง และฮอยอัน และช่วงที่คนไทยทะลักเข้าไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนามมากที่สุด คือช่วงที่มีภาพยนตร์ “ฮอยอัน ฉันรักเธอ” ซึ่งเป็นกระแสที่แรงมาก และปัจจุบันยังคงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นจำนวนมาก 
 
เจ้าของและผู้จัดการ หจก.นฤมลทัวร์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ปัจจุบันการท่องเที่ยวตามประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ สปป.ลาว และ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามยังเป็นที่นิยมของประชาชนคนไทยจำนวนมาก และถือเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการเป็นอย่างดี จึงมีบริษัทนำเที่ยวเกิดขึ้นจำนวนมากเป็นเงาตามตัว และเกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ดังนั้น แต่ละบริษัทย่อมมีกลยุทธ์ในการให้บริการลูกค้าเป็นของตัวเอง ส่วนบริษัทของตนนั้นเน้นความชัดเจนเรื่องสถานที่ท่องเที่ยว โดยต้องบอกนักท่องเที่ยวให้ชัดเจน เช่น การท่องเที่ยวใน สปป.ลาว หรือ เวียดนามนั้น เป็นการท่องเที่ยวชมวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ เน้นการสร้างความประทับใจในด้านการให้บริการเป็นพิเศษ ด้วยการจัดพนักงานไว้บริการตลอดเส้นทาง การเลือกไกด์นำเที่ยว ยานพาหนะ อาหาร ที่พัก และที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือการสร้างความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวให้ทราบถึงระเบียบ กฎหมาย ข้อห้ามของแต่ละประเทศ จึงทำให้บริษัทของตนเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยว ตลอดจนบริษัทนำเที่ยวของ สปป.ลาว และเวียดนามเป็นอย่างดีตลอด 24 ปีที่ผ่านมา. 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก