Economy and Investment

นครพนมรองรับการพัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษสู่AEC

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

 นครพนมรองรับการพัฒนาพื้น

 
รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื้นที่ชายแดนบนระเบียงเศรษฐกิจสายสำคัญในประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กระตุ้นการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชน กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค เสริมสร้างการจ้างงาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดย จ.นครพนม เป็นพื้นที่ประตูเศรษฐกิจการค้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงได้กำหนดพื้นที่ อ.เมือง จ.นครพนม และ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม เป็นพื้นที่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะที่สอง ตามมติของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจ การค้าชายแดน การท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์กับสปป.ลาว เวียดนาม และจีน 
 
นักท่องเที่ยวเดินทางมานมัสการพระธาตุพนม ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.ธาตุพนม ห่างจากตัวเมือง ประมาณ 50 กม. และไหว้พระธาตุประจำวันเกิด 7 พระธาตุ วันอาทิตย์ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม วันจันทร์ วัดพระธาตุเรณู อ.เรณูนคร วันอังคาร พระธาตุศรีคุณ อ.นาแก วันพุธ พระธาตุมหาชัย อ.ปลาปาก วันพฤหัสบดี วัดพระธาตุประสิทธิ์ อ.นาหว้า วันศุกร์ วัดพระธาตุท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน วันเสาร์ วัดมหาธาตุ อ.เมือง 
 
ตั้งแต่สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 สร้างเสร็จ การขนส่งสินค้าผ่านแดนทางสะพานฯ แห่งนี้ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น คาดว่าจะมีมูลค่าถึงแสนล้านบาท สินค้าผ่านแดนจะมีการส่งผลไม้ไทยไปสู่ประเทศจีนตอนใต้ และประเทศเวียดนามเป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้เศรษฐกิจในจ.นครพนม ดีขึ้น เพื่อต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โรงแรมระดับ 4 ดาว โรงแรมระดับ 2-3 ดาว รีสอร์ทต่าง ๆ นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าโอทอป สินค้าพื้นเมือง ทำรายได้ให้ชุมชนเป็นอย่างดี ร้านอาหารเพิ่มมากขึ้น ร้านอาหารเล็ก ๆ ก็ต้องปรับปรุงให้สะอาด โอ่โถง เพื่อรับแขกผู้มาเยือน 
 
ร้านอาหารเล็ก ๆ ร้านหนึ่ง ชื่อ “ร้านวรายุทธ” ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 321 ถนนบำรุงเมือง เขตเทศบาลเมืองนครพนม (สี่แยกหลังวัดศรีเทพฯ) มีนางพิมพ์ประพัฒน์ นนท์ประวิทย์ อายุ 60 ปี เป็นเจ้าของร้าน น.ส.ลลิตา ลูกสาว 2 แม่ลูก เป็นผู้ดูแลร้านและต้อนรับลูกค้า เป็นร้านอาหารบ้านไม้ชั้นเดียว 3 ห้อง เปิดกิจการมาประมาณ 10 ปี แม้จะเป็นร้านอาหารเล็ก ๆ เปิดขายเวลา 05.00 น. ช่วงเช้าให้บริการลูกค้าเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องปรับปรุงร้านเพื่อให้รองรับลูกค้าได้มากขึ้น. 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก