Economy and Investment

ผู้ประกอบการชายแดนเชียงราย ปรับแผนธุรกิจรองรับเออีซี

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ผู้ประกอบการชายแดนเชียงร
 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ถือว่าเป็นเมืองหน้าด่านการค้าชายแดนของภาคเหนือและประเทศไทย ที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ด้วยภูมิประเทศที่มีพรมแดนติดประเทศเพื่อนบ้านถึง 2 ประเทศ คือ เมียนมา และสปป.ลาว รวมทั้งยังมีเส้นทางเชื่อมโยงกับจีน (ตอนใต้) ผ่านเส้นทางคมนาคมทางแม่น้ำโขง นอกจากนี้เชียงแสน ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ มีเมืองและกำแพงเมืองโบราณที่คงสภาพความสมบูรณ์ มีวัดหรือพระธาตุโบราณอายุกว่า 1,000 ปี มากถึง 100 กว่าแห่ง มีสามเหลี่ยมทองคำ ที่เป็นที่รู้จักและน่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกจะเดินทางมาท่องเที่ยว 
 
ในเดือนธันวาคม 2558 นี้ กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศจะประกาศรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี (Asean Economics Community) คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย, เมียนมา, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้าย ๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์, อำนาจต่อรองต่าง ๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น การเคลื่อนย้ายแรงงาน การแข่งขันทางด้านธุรกิจที่ไม่มีข้อจำกัด ฯลฯ ส่วนประเทศไทยถูกชูเป็นสาขาการท่องเที่ยว และสาขาการบิน ดังนั้นธุรกิจโรงแรม, การท่องเที่ยว, ร้านอาหาร, รถเช่า บริเวณชายแดนจะคึกคักมากขึ้น เรามาดูกันว่าผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอยู่ที่ชายแดนจะปรับตัวกันอย่างไรกันบ้าง 
 
นางปาริฉัตร นพคุณ ผู้บริหารโรงแรมสบายแอทเชียงแสน ตั้งอยู่ที่ 182 หมู่ 8 ถนนริมโขง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เปิดเผยว่าในการเตรียมตัวเข้าสู่เออีซี โรงแรมตั้งอยู่ใน อ.เชียงแสนห่างจากสามเหลี่ยมทองคำ 6 กม. ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อ ที่ผ่านมาก็ให้บริการลูกค้านักท่องเที่ยวทั้งคนต่างชาติและคนไทย ในการเข้าสู่เออีซีนั้นทางโรงแรมได้มีการมองเห็นเรื่องความสำคัญของการใช้แรงงานด้านบริการ เพราะอย่างไรก็ตามพนักงานของโรงแรมยังคงจะใช้คนไทยเป็นหลัก ถึงแม้ค่าจ้างจะสูงกว่าชาติอื่น ๆ ที่จะมีการไหลเข้ามาทำงาน เพราะเชื่อว่าคนไทยทำงานด้านบริการได้ดีที่สุดตามนิสัยพื้นฐานของคนไทย ที่ทำงานด้วยใจและรอยยิ้ม ในส่วนที่จะต้องเสริมก็คือการหมุนเวียนส่งพนักงานของโรงแรมให้เข้ารับการฝึกอบรมในสาขาต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะด้านภาษาทางโรงแรมเน้นให้พนักงานได้เรียนรู้ภาษาในอาเซียนให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะสามารถบริการลูกค้าที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจต่างชาติที่จะมาลงทุนในพื้นที่ได้อย่างดี อีกส่วนหนึ่งก็คือการสร้างเครือข่ายด้านโรงแรมหรือสร้างบัดดี้โฮเทล คือการประสานโรงแรมในประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศเพื่อสร้างเครือข่ายให้ผู้ใช้บริการสามารถเช็กอินจากโรงแรมเครือข่ายประเทศไหนก็ได้และสามารถเข้าพักโรงแรมที่จองได้ทันที โดยมีทางโรงแรมเครือข่ายเป็นผู้ประสานให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งตอนนี้ได้นำร่องทำกับผู้ประกอบการโรงแรมใน สปป.ลาว และ เมียนมา ไปแล้ว และได้เสียงตอบรับที่ดีจากลูกค้า 
 
ด้านนางกรรณิการ์ คูสุวรรณ ผู้บริหารร้านอาหารริมโขง ตั้งอยู่เลขที่ 115 หมู่ที่ 8 ต.เวียง อ.เชียงแสน บริการอาหารไทย จีน ฝรั่ง และอาหารพื้นบ้าน รับกรุ๊ปทัวร์ทั้งไทยและต่างชาติ ในพื้นที่กว่า 8 ไร่ สามารถจุคนได้กว่า 400 คน เปิดเผยว่าการเตรียมตัวเข้าสู่เออีซีในปลายปีนี้ทางร้านคาดว่าจะมีการเข้ามาลงทุนของกลุ่มทุนต่างชาติที่มาจาก 10 ประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และแน่นอนร้านอาหารก็เป็นจุดหนึ่งที่จะมีผลกระทบ ดังนั้นจึงต้องปรับตัว พัฒนาปรับปรุงร้านให้มีความสวยงาม มีจุดขาย พนักงานต้องมีความพร้อมทั้งเรื่องการบริการและการใช้ภาษาในการสื่อสาร และสำคัญสุดรสชาติอาหารไทย ต้องเป็นตัวที่จะดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ อย่างไรก็ตามที่ร้านมีสถานที่ติดริมแม่น้ำโขง มีที่จอดรถกว้างขวาง จึงได้เปรียบในเรื่องสถานที่เพราะเป็นของตนเองมาตั้งแต่แรก หากจะมีนักธุรกิจต่างถิ่นคิดจะมาลงทุนกิจการประเภทนี้คงต้องมองไปถึงเรื่องต้นทุนที่ดินที่จะต้องใช้เงินก้อนโตพอสมควรดังนั้นจึงไม่ค่อยวิตกเกี่ยวกับเรื่องการเปิดเสรีการค้าในมุมมองของร้านอาหาร 
 
สอดคล้องกับ นางพัชรินทร์ กสิใจ เจ้าของร้านอาหารบ้านไม้ในสวน ตั้งอยู่เลขที่ 281 หมู่ 8 ต.เวียง อ.เชียงแสน ให้ทรรศนะว่าสิ่งที่ต้องเตรียมตัวรับการเปิดเออีซี คือการปรับปรุงบุคลากรและสถานที่ให้มีความพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ส่วนเรื่องคู่แข่งที่จะมาเปิดให้บริการใหม่นั้นไม่วิตกว่าจะมาแย่งลูกค้า แต่อยากให้นักลงทุนต่างชาติมาลงทุนในด้านร้านอาหารกันเยอะ ๆ ในพื้นที่เพื่อเป็นทางเลือกแก่ลูกค้าและเราจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมการกิน การอยู่ วิถีชีวิตของเพื่อนร่วมอาเซียนกันอย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้นำมาปรับกับร้านของเราเพื่อให้ดึงดูดใจลูกค้าให้ได้มากที่สุดอีกด้วย 
 
ปัจจุบัน อ.เชียงแสน ยังเป็น 1 ใน 3 อำเภอ ร่วมกับ อ.แม่สาย และ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ถูกรัฐบาลกำหนดประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษรุ่นที่ 2 และล่าสุดทางองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ได้คัดเลือก อ.เชียงแสน เพื่อให้ ครม.ประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอีกด้วย จึงคาดว่าจะมีงบประมาณเข้ามาปรับปรุงในพื้นที่รวมทั้งเรื่องการท่องเที่ยวอีกเป็นจำนวนมากด้วย. 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก