Economy and Investment

กำหนดแผนพัฒนาท่าเรือหรู

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

กำหนดแผนพัฒนาท่าเรือหรู
 
 
นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า กรมฯได้วางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวทางเรือครั้งใหญ่ เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการเดินเรือของอาเซียน รวมถึงดึงนักแล่นเรือซึ่งมีการใช้จ่ายสูงเข้ามาพำนักในประเทศไทยเพิ่ม แทนจากเดิมที่จะเน้นพักในยุโรป โมนาโก ฝรั่งเศส โดยการพัฒนาท่าเรือยอชต์ หรือมารีน่า ปัจจุบันในไทยมี 11 แห่ง แต่ต่อไปจะมีการสร้างท่าเรือมารีน่า สำหรับ เรือยอชต์ขนาดใหญ่ หรือซูเปอร์ยอชต์ที่มีขนาดเกิน 30 ฟุต ซึ่งจะมีการสรุปงบประมาณและเสนอครม.ได้ใน 1-2 สัปดาห์ 
 
ส่วนการสร้างท่าเรือสำราญ หรือเรือครุยซ์ จะมีการสร้าง 2 แห่ง ที่จังหวัดกระบี่ สำหรับฝั่งทะเลอันดามัน และอีกท่าเรือเกาะสมุย สำหรับฝั่งอ่าว ไทยเพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวใช้จ่ายในไทยโดยตรง แทนที่ปัจจุบันที่ต้องไปจอดที่สิงคโปร์ ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างสำรวจ และลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อให้ได้ข้อสรุปในเดือนก.ย.นี้ พร้อมกันนี้ช่วงปลายปีจะมีการจัดมหกรรมเรือสำราญและมารีน่า เพื่อดึงเรือสำราญจากทั่วโลกมาร่วมงาน 160 ลำ มีคนร่วมไม่ต่ำกว่า 3,000 คน   
 
นอกจากนี้ กรมฯ กำลังเร่งปรับปรุงกฎหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักแล่นเรือยอร์ชจากต่างชาติ เข้ามาพำนักและพักอาศัยในประเทศไทยได้นานขึ้น โดยจะมีการปรับปรุง พ.ร.บ.เรือไทยฯ เพื่อให้เรือยอชต์ขนาดใหญ่เข้ามาเปิดให้เช่า สำหรับนันทนาการในน่านน้ำไทยได้ โดยจะมีความชัดเจนในเดือนนี้ รวมถึงจะมีการออกประกาศผ่อนปรนในการตรวจคนและเรือ เพื่อให้เรือยอชต์ขนาดใหญ่ เข้ามาอยู่ในไทยได้นานขึ้น จากปัจจุบันที่จะถูกเรียกเก็บภาษีหากอยู่เกิน 180 วัน ตลอดจนการเพิ่มเวลาการพำนักของผู้ที่เดินทางมากับเรือยอชต์ให้มากกว่า 60 วันด้วย“
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก