About AEC

มธ.ปลื้มเด็กตื่นตัวเรียนมหา’ลัยในอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

มธ.ปลื้มเด็กตื่นตัวเรียน
 
ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า การผลักดันให้ มธ. มีความเป็นนานาชาติ เป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งด้านการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน โดยที่ผ่านมากว่า 20 ปี มธ.ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างๆ กว่า 300 แห่งจาก 40 ประเทศทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา ครูอาจารย์ การเทียบโอนหน่วยกิต ผลิตงานวิจัย จัดอบรม และตีพิมพ์ผลงานวิชาการร่วมกัน ซึ่งความร่วมมือเหล่านี้ส่งผลให้กล้าพูดได้ว่า มธ. มีความพร้อมอยู่ในชั้นแนวหน้าของประเทศที่จะเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ โดยหลังจากนี้ มธ. จะขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 3 อันดับแรกของแต่ละประเทศในอาเซียนให้ครบภายในปี 2560 ซึ่งขณะนี้ดำเนินการได้แล้วประมาณ 70%  
 
 
“หลังจากที่สื่อต่างๆ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่จะเริ่มในปลายปี 2558 ทำให้นักศึกษามีความตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้น เห็นได้จากโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ซึ่งที่ผ่านมานักศึกษาจะไม่ค่อยเลือกไปประเทศในกลุ่มอาเซียน แต่จะเลือกไปประเทศแถบยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ทำให้เราต้องกระตุ้นเด็กให้เลือกไปอาเซียน แต่ปัจจุบันไม่ต้องทำเช่นนั้นแล้ว เพราะนักศึกษาเลือกไปแลกเปลี่ยนในกลุ่มอาเซียนมากขึ้นถึง 2 เท่า ซึ่งส่วนตัวมองว่าจุดหนึ่งอาจเป็นเพราะเด็กกังวลเรื่องการทำงาน เนื่องจากเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี จึงมีอิทธิพลทางจิตใจที่ทำให้เด็กอยากรู้ว่าประเทศอื่นมีอะไรบ้าง มีช่องทางการทำงาน และต้องปรับตัวอย่างไร ดังนั้นการได้ไปเจอของจริงจึงทำให้เด็กได้ประโยชน์อย่างมาก”ผศ.ดร.นิธินันท์ กล่าว.“
 
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก