Economy and Investment

บางจากปักธงลงทุนอาเซียน แตกไลน์ธุรกิจสำรวจพลังงาน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

บางจากปักธงลงทุนอาเซียน
 

การสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานถือเป็นวาระสำคัญระดับชาติเพราะทุกวันนี้แม้ว่าพลังงานหลากหลายรูปแบบจะถูกสำรวจ หรือถูกขุดเจาะขึ้นมาใช้ได้มากเพียงใดก็ยังมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นทุกวันดังนั้นทุกประเทศทั่วโลกจึงต่างแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ ๆ ไว้เป็นแหล่งพลังงานสำรองเพื่อไว้ใช้ในยามจำเป็นไม่เว้นแม้แต่ “บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน)” ซึ่งถือเป็นเอกชนด้านพลังงานรายใหญ่ของไทยแต่เป็นหน้าใหม่... สำหรับการทำธุรกิจสำรวจและผลิตพลังงาน ที่ได้เริ่มปักธงเริ่มต้นทำธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน

“โชคชัยอัศวรังสฤษฎ์”ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายสำรวจและผลิต บมจ.บางจาก บอกว่า ตอนนี้บางจากได้เข้ามาเริ่มต้นในธุรกิจสำรวจและผลิตหรืออีพี โดยเน้นลงทุนหาแหล่งพลังงานภูมิภาคอาเซียนหลายประเทศ เพราะเห็นว่าในหลายประเทศมีแหล่งพลังงานที่สำคัญกระจายอยู่ทั่วทุกมุมในย่านนี้ขณะเดียวกันปริมาณความต้องการใช้พลังงานของคนในภูมิภาคนี้ก็เพิ่มขึ้นซึ่งการเข้ามาทำธุรกิจสำรวจครั้งนี้ ได้เน้นการลงทุนในพลังงานสะอาดเป็นหลักและเน้นไปลงทุนในประเทศนั้น ๆ ก่อนจะขายพลังงานให้ประเทศนั้น ๆ เพื่อช่วยพัฒนาภูมิภาคอาเซียนให้เติบโตไปด้วยกัน

อาเซียนเนื้อหอม ที่สำคัญ...เวลานี้ต้องยอมรับว่าภาพรวมของธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ในอาเซียน กำลังเนื้อหอม เห็นได้จากบรรดาบริษัทต่างชาติจำนวนมาก ที่ต่างก็จับจ้องเข้ามาแสวงหาเช่นกัน แม้หลายประเทศในอาเซียนจะมีปริมาณสำรองปิโตรเลียมไม่สูงนัก หากเทียบกับกลุ่มประเทศตะวันออกกลางและแอฟริกา แต่ข้อดีอย่างหนึ่งคืออาเซียนมีพื้นที่ที่เป็นแหล่งปิโตรเลียมอยู่ใกล้กับประเทศที่มีปริมาณการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นทั้งจีน และอินเดียรวมไปถึงประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ นอกจากนี้ประเทศทางฝั่งเอเชียตะวันออกทั้ง เกาหลี และญี่ปุ่นก็เริ่มกระจายความเสี่ยงโดยหาแหล่งพลังงานใหม่ ๆ นอกเหนือไปจากแหล่งปิโตรเลียมเดิม ๆ ที่มีอยู่ในเขตในตะวันออกกลาง จึงเป็นเหตุผลสำคัญ ที่มีบริษัทต่างชาติมากหน้าหลายตาเข้ามาลงทุนในอาเซียนมากขึ้น เพื่อขยายความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศตัวเอง ขณะเดียวกันยังเป็นการหารายได้เพิ่มเติมอีกทางหนึ่งด้วย

รัฐบาลต่างชาติสนับสนุน ณ เวลานี้ ต้องยอมรับด้วยว่า รัฐบาลในหลายประเทศ ต่างมีนโยบายส่งเสริมให้บริษัทเอกชนหรือบริษัทสำรวจและผลิตที่รัฐถือหุ้นอยู่ เข้ามาแสวงหาแหล่งพลังงานในอาเซียน โดยส่วนหนึ่งเป็นนโยบายกระจายความมั่นคงทางด้านพลังงานเนื่องจากหากไปพึ่งพาแหล่งพลังงานในตะวันออกกลางมากเกินไป จะเป็นความเสี่ยงหากมีปัญหาที่ไม่สามารถขนส่งนํ้ามัน หรือก๊าซกลับมายังประเทศได้ก็เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศได้เช่นกัน

เล็งลงทุน3ชาติ “โชคชัย” บอกว่า บางจากฯ ก็ได้มองเห็นถึงการทำธุรกิจในภูมิภาคโดยมองไว้หลาย ๆ ประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียและมาเลเซีย แต่ต้องลองกำหนดเป้าหมายให้ดี ทั้งนี้ล่าสุดได้เข้าไปซื้อกิจการของบริษัทนิโดปิโตรเลียม ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประเทศออสเตรเลียในสัดส่วน 82% ตั้งแต่ปลายปี57 ซึ่งบริษัท นิโดฯ เอง ก็เป็นเจ้าของสัมปทานในแหล่งกาล็อกในประเทศฟิลิปปินส์ที่มีปริมาณการผลิตนํ้ามันดิบประมาณ 7,000บาร์เรลต่อวันซึ่งนิโดฯ มีส่วนแบ่งนํ้ามันดิบ 55.88%หรือประมาณ4,000บาร์เรลต่อวัน ขณะเดียวกันยังมีแหล่งที่อยู่ระหว่างการพัฒนาที่ชื่อว่า “แหล่งเวสลินาปากัน” ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกับแหล่งสัมปทานกาล็อกซึ่งแปลงปิโตรเลียมในพื้นที่นี้เคยผลิตปิโตรเลียมมาแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่มีความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์จึงต้องรอให้ต้นทุนในการสำรวจและผลิตนํ้ามันลดลงและมีเทคโนโลยีที่ดีขึ้น จึงมีการเข้าไปศึกษาในพื้นที่แปลงสัมปทานนี้ใหม่อีกครั้ง

พร้อมต่อยอดธุรกิจ นอกจากนี้นิโดฯ ยังมีแหล่งสัมปทานในอินโดนีเซีย ที่อยู่ระหว่างการสำรวจซึ่งนิโดฯ ถือว่าเป็นบริษัทที่มีธุรกิจทั้งสำรวจพัฒนา และผลิตครบวงจรดังนั้นการที่บางจากฯ ตัดสินใจเข้าไปลงทุนในบริษัทดังกล่าวจึงถือว่ามีประโยชน์ที่จะทำให้ได้เรียนรู้งานด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ทั้งด้านความรู้เทคโนโลยี ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากบริษัทมีการดำเนินการในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้วทำให้ต่อยอดธุรกิจได้รวดเร็วประกอบกับนิโดเป็นบริษัทที่มีความหลากหลายทั้งในด้านบุคลากรที่ทำงาน และมีจุดแข็งของบริษัทที่บุคลากรมีความคุ้นเคยและเชี่ยวชาญในด้านธรณีวิทยาในพื้นที่บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียแปซิฟิก เนื่องจากเข้ามาทำงานในพื้นที่เป็นระยะเวลายาวนานแล้ว ’การเข้าไปร่วมงานกับนิโดเป็นจุดแรกที่ถือเป็นประสบ การณ์หากบางจากนำมาใช้ต่อยอดในอนาคตโดยเฉพาะการวิเคราะห์พื้นที่ต่าง ๆ ก่อนถึงการสำรวจจริงเพื่อจะได้รับทราบถึงความเสี่ยงว่า จะมีปริมาณสำรองปิโตรเลียมมากน้อยเพียงใดคุ้มค่ากับการลงทุนในเชิงพาณิชย์หรือไม่“

อย่างไรก็ตามบางจากได้ตั้งเป้าหมายการทำธุรกิจว่า พร้อมที่จะเพิ่มสัดส่วนการผลิตปิโตรเลียมใน3ปีข้างหน้าให้ได้ถึงวันละ20,000 บาร์เรลจากปัจจุบันผลิตได้4,000บาร์เรลต่อวันซึ่งต้องหาซื้อแหล่งผลิตปิโตรเลียมใหม่ ๆ ด้วย โดยพิจารณาพื้นที่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนื่องจากเป็นนโยบายของบริษัทที่ต้องการให้มีแหล่งนํ้ามันดิบกระจายในประเทศ50% และในต่างประเทศบริเวณเอเชียแปซิฟิก50%เพื่อให้สามารถป้อนนํ้ามันดิบเข้าสู่โรงกลั่นในประเทศไทยได้.“


ที่มา

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก