About AEC

สุรินทร์ ชี้โลกจับตาอาเซียน กองทัพต้องเตรียมพร้อมดูแลอธิปไตย

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

<img src="/images/blog/content2/20150730-1438190450.7414-7.png" _cke_saved_src="/images/blog/content2/20150730-1438190450.7414-7.png" alt="สุรินทร์" ชี้โลกจับตาอาเ'="" title="สุรินทร์"><br><br><br></div><div>พล.ร.อ.ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผบ.ทร. เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการกองทัพเรือครั้งที่ 8 ในหัวข้อ “บทบาทมหาอำนาจที่มีผลกระทบต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลไทย” โดยมีนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ร่วมปาฐกถาพิเศษ </div><div><br></div><div>ผบ.ทร.กล่าวว่า ปัจจุบันสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความสลับซับซ้อน รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีแนวโน้มว่า มีหลายขั้วอำนาจทั้งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะภูมิภาคที่โอบล้อมด้วย มหาสมุทร และเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญจึงทำให้ประเทศมหาอำนาจเข้ามาแสดงบทบาทใน ภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่กองทัพเรือต้องปฏิบัติภารกิจเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล </div><div><br></div><div>นายสุรินทร์ กล่าวว่า กองทัพต้องพัฒนาศักยภาพทางทหารต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลา ซึ่งประเทศไทยมีสภาวะเศรษฐกิจที่ล่อแหลมเนื่องจากการแข่งขันทางเศรษฐกิจใน ยุคโลกาภิวัตน์ ที่กำลังมุ่งไปสู่จีนกับอินเดีย และไทยในฐานะอาเซียนต้องเป็นหนึ่งเพื่อแย่งเอามูลค่าเศรษฐกิจและการลงทุน ประเทศไทยอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก บริเวณช่องแคบมะละกาเป็นจุดสำคัญทางเศรษฐกิจที่มีการขนส่งสินค้า อยู่ในระดับสูงสุดร้อยละ 58 ของเศรษฐกิจโลก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดูแลความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า แม้ว่าไทยจะไม่ใช่ประเทศคู่ขัดแย้งแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่อาจได้รับผลกระทบ </div><div><br></div><div>ในขณะที่เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ต่างเตรียมรับมือ โดยพัฒนาศักยภาพทางกองทัพและยุทโธปกรณ์ เช่น การมีเรือดำน้ำ ซึ่งต้องถามว่าควรจะมีหรือไม่ เราควรสร้างอำนาจต่อรองกับต่างประเทศ เราไม่มีเรื่องกับใคร แต่ต้องประคองตัวให้เรามีศักยภาพ ให้เพื่อนเคารพยำเกรงและสามารถมีอำนาจ แต่เราไม่คิดที่จะรุกรานใคร เพียงแต่รักษาอธิปไตยให้ดีที่สุดซึ่งเป็นภารกิจของทหารเรือ รวมถึงความรับผิดชอบและการดูแล ซึ่งในอดีตกองทัพเรือเคยมีเรือดำน้ำ จึงอยากให้กองทัพพัฒนาศักยภาพให้รอบด้านโดยเฉพาะบุคลากร และต้องสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม</div><div><br></div><div><br></div><div>อดีตเลขาธิการอาเซียน กล่าวถึงกรณีที่ประเทศไทยส่งตัวชาวอุยกูร์ไปยังประเทศจีนว่า เรื่องนี้ประเทศไทยต้องชี้แจงให้สังคมโลกเข้าใจถึงสิ่งที่ดำเนินการไปแล้ว และเห็นด้วยที่รัฐบาลให้เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เข้าไปดูการปฏิบัติของจีนที่จะดำเนินการกับชาวอุยกูร์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไทยจะต้องนำผลการปฏิบัตินั้น มาชี้แจงให้สังคมโลกเข้าใจต่อไป แต่ทั้งนี้จะต้องระวังว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไปกระทบต่อกิจการภายในของจีนด้วย อย่างไรก็ตาม มองว่ากระแสโลกให้ความสำคัญกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากขึ้น ซึ่งไทยจะต้องให้ความกระจ่างและตอบสังคมโลกให้ได้</div><div><a href="javascript:void(0)/*209*/" _cke_saved_href="http://www.thairath.co.th/content/511694"><br></a></div><div><a href="javascript:void(0)/*209*/" _cke_saved_href="http://www.thairath.co.th/content/511694">ที่มา</a></div>

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก