Economy and Investment

สุวพันธุ์เข่นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เร่งเปิดด่านถาวร

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

<img src="/images/blog/content2/20150730-1438190142.698-7.png" _cke_saved_src="/images/blog/content2/20150730-1438190142.698-7.png" alt="สุวพันธุ์" เข่นเขตพัฒนาเศ'="" title="สุวพันธุ์"><br><br><br></div><div>นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ พร้อมคณะฯได้เดินทางมาติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว โดยได้เรียกประชุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดสระแก้ว โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผวจ.สระแก้ว พล.ต.สุริยา ปาวรีย์ ผบ.จทบ.สระแก้ว พร้อมคณะข้าราชการกองกำลังบูรพา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ตม.จว.สระแก้ว อำเภออรัญประเทศ และหอการค้าจังหวัด</div><div><br></div><div>นายสุวพันธุ์ กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้มาเร่งการดำเนินงานการสร้างด่านพรมแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท เขตชายแดน ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ตามคำร้องขอของสมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ซึ่งนายกรัฐมนตรีของไทยได้รับปากว่าจะเร่งดำเนินการให้ เนื่องจากฝั่งประเทศกัมพูชาก็ได้มีการเร่งดำเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษฝั่งบ้านสตึงบท ของกัมพูชาเช่นกัน เพื่อเป็นการรองรับและเปิดเส้นทางโลจิสติกส์ เชื่อมระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินงานตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ส่วนจุดผ่านแดนถาวรบ้านป่าไร่ ต.ป่าไร่ฯ นั้นหากมีการดำเนินการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว ก็จะมีด่านพรมแดนถาวรตามระเบียบอยู่แล้ว</div><div><br></div><div>ส่วนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว นั้นทางจังหวัดได้ประกาศเขตพื้นที่ 4 ตำบล ใน 2 อำเภอ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจะประกาศเขตที่ดิน ซึ่งทางจังหวัดสระแก้วได้เตรียมที่ดินไว้แล้วให้เลือก จำนวน 3 แปลง โดยแปลงแรก เป็นที่ดิน 525 ไร่ ติดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 พื้นที่ ต.ป่าไร่ เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์  แปลงที่ 2 มีเนื้อที่ประมาณ 679 ไร่ เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ และแปลงที่ 3 ซึ่งตำบลบ้านใหม่หนองไทร ไม่ได้ประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จึงทำให้ต้องมีการหารือกันอีกครั้งเนื่องจากต้องประกาศพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพิ่มเติม</div><div><br></div><div>นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผวจ.สระแก้ว ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบถึงปัญหาการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ว่าที่ผ่านมามีนักลงทุนในภาคอุสาหกรรม ได้เดินทางมาดูและติดตามความคืบหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว จำนวนมากพร้อมทั้งได้มาขอรายละเอียดไปแล้วหลายราย แต่ส่วนใหญ่ยังติดขัดกรณีที่ดินราคาแพงมาก มีการตั้งราคาที่ดินไว้สูงทำให้นักลงทุนยังไม่กล้ามาลงทุน อีกทั้งยังไม่แน่นอนเขตของที่ดินที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยรอการประกาศพื้นที่เขตที่ดินของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วอย่างเป็นทางการเสียก่อน</div><div><br></div><div>จากนั้นได้มีภาคเอกชนตัวแทนบริษัทน้ำตาลภาคตะวันออก ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ได้แจ้งในที่ประชุมเกี่ยวกับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ซึ่งต้องมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยเฉพาะหากมีการสร้างโรงงานน้ำตาลในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษฯ จะทำให้โรงงานน้ำตาลตะวันออก เสียประโยชน์และขาดการดูแลและช่วยเหลือจากภาครัฐ เนื่องจากโรงงานน้ำตาลตะวันออก อยู่นอกเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งโรงงานน้ำตาลตะวันออก ได้ก่อสร้างมานานกว่า 20 ปี มีการลงทุนอย่างครบวงจรไปแล้วกว่า 2 หมื่นล้านบาททั้งโรงงานน้ำตาลและโรงงานผลิตเอทานอล จึงต้องการให้ภาครัฐพิจารณาไม่ให้อนุญาตโรงงานน้ำตาลในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เนื่องจากจะกระทบต่อโรงงานน้ำตาลตะวันออกที่ตั้งมานานแล้วโดยตรง ซึ่งนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมว.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับเรื่องของภาคเอกชนไว้เพื่อนำเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป</div><div><br></div><div>หลังเสร็จการประชุมนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมว.ฯ พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปดูพื้นที่ที่จะก่อสร้างด่านพรมแดนถาวรหนองเอี่ยน-สตึงบท ที่ชายแดนบ้านหนองเอี่ยน ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และ ไปดูพื้นที่ที่จังหวัดสระแก้วเตรียมไว้สำหรับพัฒนาเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่ตำบลป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อนำไปเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป.</div><div><br></div><div><br></div><div><a href="javascript:void(0)/*209*/" _cke_saved_href="http://www.thairath.co.th/content/513885">ที่มา</a></div>

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก