About AEC

วธ.เนรมิตศูนย์วัฒนธรรมฯแห่งแรกในอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

วธ.เนรมิตศูนย์วัฒนธรรมฯแ
 

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) แถลงข่าวการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ว่า วธ. ได้รับโจทย์ เป็น 1 ใน 3 เสาหลัก ในการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน จึงจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมฯขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศสมาชิกอาเซียน มีความล้ำสมัยมาก ด้วยเทคโนโลยี โดยใช้พื้นที่บริเวณชั้น 3 ของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ซึ่งจะเป็นการสานภารกิจในการสร้างองค์ความรู้ และตระหนักรู้เรื่องอาเซียน การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม สร้างอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนนำไปสู่การสร้างบุคลากรทางด้านวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งนี้การจัดศูนย์ฯแบ่งพื้นที่จัดแสดงเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 
 
1.การอยู่ร่วมกัน นำเสนอเรื่องราวในอดีต ที่ประเทศอาเซียนอยู่กันอย่างสมานฉันท์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ภาษา อาหาร การแต่งกาย 
 
2.ผูกพันหนึ่งเดียว การผนึกกำลังของอาเซียนมิติต่างๆ 
 
3. เที่ยวไปในอาเซียน เสนอเรื่องราวถนนสายวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ มรดกโลก 
 
4.หมุนเวียนเปลี่ยนเรื่องเล่า จัดพื้นที่นิทรรศการชั่วคราว สลับการจัดการแสดงดนตรี หมุนเวียนทุกเดือน 
 
5.เรียนรู้ในสวนอาเซียน จัดทำห้องสมุดมีชีวิต
 
6.ชวนกันสร้างสรรค์ เปิดพื้นที่ให้แสดงความคิดเห็นและจัดกิจกรรมของประเทศอาเซียน
 
“วธ.มีแผนจัดทำศูนย์ฯย่อยที่เคลื่อนย้ายไปในต่างจังหวัด จากนั้นในปีต่อไป วธ. เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน และผนึกกำลังกับทุกประเทศ จัดโรดโชว์นอกอาเซียน และขยายไปยังภูมิภาคอื่นๆ” นายวีระกล่าว.
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก