Economy and Investment

กสอ. ดันอุตสาหกรรมแฟชั่นติด 1 ใน 20 ของโลก ดันไทยเป็นมิลานแห่งอาเซียนในปี 60

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

กสอ. ดันอุตสาหกรรมแฟชั่น

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า กสอ. จะเร่งผลักดันให้ไทยกลับมาติด 1 ใน 20 เมืองแฟชั่นของโลกภายในระยะเวลา 5 ปีนับจากนี้ หลังจากเมื่อปี 2547 ไทยเคยติดอันดับสูงสุดถึงอันดับที่ 17 จากการส่งเสริมอุตสาหกรรมแฟชั่นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แต่ขณะนี้ตกลงมาอยู่ที่อันดับ 47 ของโลก หลังเกิดความไม่สงบภายในประเทศ พร้อมตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการส่งออกสินค้าแฟชั่นของไทยให้ได้ 1 ล้านล้านบาท ภายในปี 2560 จากในปี 2557 มีมูลค่าอยู่ที่ 6 แสนล้านบาท โดยเชื่อว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาไทยเพิ่มขึ้นกว่า 30 ล้านคน จะเป็นกำลังซื้อหลักที่สำคัญ
 
นอกจากนี้ จะเร่งผลักดันอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยให้เกิดขีดความสามรถในการแข่งขันในตลาดสากลเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนักออกแบบซึ่งถือเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของอุตสาหกรรมแฟชั่นที่เป็นกลไกขับเคลื่อนให้เป็นศูนย์กลางของแฟชั่นในภูมิภาคอาเซียน หรือเป็นมิลานแห่งอาเซียนในปี 2560 ตามเป้าที่วางไว้ ผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยที่ชูเด่นด้านฝีมือและการออกแบบภายใต้แนวคิดนวัตกรรมแฟชั่น
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก