Related Articles

บรูไนฯ เตรียมเปิดสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำประเทศไทย

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

บรูไนฯ เตรียมเปิดสำนักงา

นายฮาจี อิซมาอิล บิน ฮาจี อับดุล มานัป เอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลามประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความยินดีต่อเอกอัครราชทูตฯ ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตบรูไนฯ ประจำประเทศไทย และแสดงความพร้อมให้การสนับสนุนเอกอัครราชทูตฯ เพื่อให้การทำงานของเอกอัครราชทูตฯ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยเห็นพ้องว่าไทยและบรูไนฯ มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและมีการแลกเปลี่ยนระดับสูงอย่างต่อเนื่อง 
 
นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความพร้อมที่จะทำงานเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดของทั้งสองฝ่าย รวมทั้งความสัมพันธ์ด้านการทหารและความมั่นคงให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยบรูไนฯ จะเปิดสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำประเทศไทยในปลายเดือนกรกฎาคม 2558 ในขณะที่ไทยได้เปิดสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวันเมื่อเดือนสิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา
 
ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับบรูไนฯ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2527 และมีความร่วมมือทวิภาคีที่ราบรื่นในทุกด้าน โดยมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เยือนบรูไนฯ อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2558 และ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนบรูไนฯ อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2558 บรูไนฯ เป็นพันธมิตรที่ดีของไทยในเวทีระหว่างประเทศ และเป็นหุ้นส่วนที่อยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก