Economy and Investment

ก.พาณิชย์ ตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าระหว่างไทย-เวียดนาม 2 หมื่นล้าน ใน 5 ปี

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ก.พาณิชย์ ตั้งเป้าขยายมู
 

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า หรือ JTC ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2558 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ว่า หลังจากได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม พร้อมด้วยผู้แทนภาครัฐที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายเเล้ว ได้มีการตั้งเป้าหมายร่วมกันที่จะขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันให้เพิ่มเป็น 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายใน 5 ปี หรือ ภายในปี 2563 โดยจะมีแนวทางความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน รวมทั้งการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกัน
 
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายจะจัดทำความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพร่วมกัน เช่น ความร่วมมือในด้านสินค้าเกษตรทั้งข้าว และยางพารา โดยยางพารานั้น เวียดนามกำลังพิจารณาเข้าร่วมเป็นสมาชิกไตรพาคียางพารา ซึ่งมีไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เป็นสมาชิกอยู่ ความร่วมมือในการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งระหว่างกัน และขอให้สนับสนุนธนาคารพาณิชย์ของไทยเข้าไปดำเนินธุรกิจในเวียดนามเพิ่มเติม จากเดิมที่มีเพียงธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงศรีอยุธยาเท่านั้น โดยจะมีการจัดทำแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-เวียดนาม ต่อไป
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก