Tourism

เวียดนามออกกฏห้ามทิ้งขยะบนชายหาด หากฝ่าฝืนปรับ 14 ดอลลาร์

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เวียดนามออกกฏห้ามทิ้งขยะ
 

เมืองดานัง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคกลางของเวียดนามออกกฏระเบียบใหม่ ห้ามนักท่องเที่ยวทิ้งก้นบุหรี่ ขยะทุกชนิด รวมทั้งห้ามปัสสาวะ และอุจจาระบนหาดทราย ผู้ละเมิดมีโทษปรับสูงสุด 300,000 ด่ง หรือเกือบ 14 ดอลลาร์ ซึ่งเชื่อกันว่ามาตรการนี้ มุ่งไปที่นักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด
 
สำนักงานวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา เมืองดานัง ร่วมกับคณะกรรมการกำกับดูแลหาดทราย จะออกรณรงค์ประกาศแจ้งเตือนเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎระเบียบใหม่นี้ รวมทั้งให้ความรู้ทั่วไปแก่นักท่องเที่ยว ก่อนจะเริ่มบังคับใช้จริงจังวันที่ 1 ส.ค.เป็นต้นไป
 
ดานัง เคยเป็นฐานทัพอากาศใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐฯ หลังเปิดประเทศในช่วง 20 กว่าปีมานี้ หาดทรายดานัง ได้เป็นปลายทางยอดนยิมของนักท่องเที่ยวจากทุกภูมิภาคของโลก รวมทั้งจากยุโรป เกาหลี ญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ ซึ่งมีปัญหาในเรื่องสุขภาพอนามัยสาธารณะมากที่สุด 
 
เมื่อปีที่แล้วนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเที่ยวหาดทรายดานัง คิดเป็นประมาณ 90% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด ซึ่งบางครั้งก็ได้นำมาสู่ปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศ โดยเมื่อปีที่แล้ว ทางการเมืองดานังสั่งปลดป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ตามถนนที่เป็นภาษาจีนออกทั้งหมด รวมทั้งป้ายชื่อ บริษัทห้างร้าน กับสถานบริการต่างๆ ด้วย โดยอ้างว่าขัดต่อระเบียบกฎหมายที่กำหนดให้ใช้ป้ายชื่อภาษาเวียดนามเป็นป้ายหลัก 
 
หาดทรายยาวที่สุด และสวยที่สุดในเมืองดานัง ถูกเรียกว่า "หาดจีน (China Beach)” มาตั้งแต่โบราณ เมื่อปีที่แล้วทางการได้สั่งให้ยกเลิกชื่อนี้ ทั้งในแผนที่บริษัทท่องเที่ยวต่างๆ ในโบรชัวร์ทุกชนิด รวมทั้งให้ติดตั้งป้ายชื่อต่างๆ ในชื่อใหม่"หาดเกาได๋ (Cao Dai Beach)" อันเป็นชื่อพื้นเมืองของหาดทรายแห่งนี้อีกด้วย 
 
เมื่อเดือน ธ.ค.ปีที่แล้ว TripAdvisor.Com เว็บไซต์การท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก จัดให้หาดหมีแข (My Khe) ของเมืองดานัง เป็นหาดทรายที่ดีที่สุดของโลก ในการจัดอันดับ Top 10 ประจำปี ซึ่งทำให้หลายคนเชื่อว่า จำเป็นที่จะต้องมีการจัดระเบียบด้านสุขอนามัยของหาดทราย
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก