About AEC

รัฐบาลมุ่งเดินหน้าเข้าสู่ Digital Economy

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

รัฐบาลมุ่งเดินหน้าเข้าสู

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในงานอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง 2558 ในหัวข้อ "ภาพรวมการฟื้นตัว และแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย” ว่า Digital Economy นับว่ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตในรูปแบบใหม่ จึงต้องให้การส่งเสริมการใช้ระบบดิจิทัลกับการบริการทางการเงินของสถาบันการเงิน การใช้กับระบบการศึกษา เพื่อเรียนรู้จากทุกช่องทางสำหรับนักเรียนนักศึกษา การใช้ดิจิทัลกับระบบสาธารณสุข
 
รัฐบาลจึงวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน Digital Economy ด้วยการวางระบบเครือข่ายเพื่อกระจายระบบบอร์ดแบรนด์ไปให้ถึงทุกครัวเรือนเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในสิ้นปี 2559 และเข้าถึงได้ทุกคนในปี 2560 การพัฒนาระบบเกตเวย์ โดยส่งเสริมให้ TOT, CAT ร่วมขยายโครงข่ายรองรับการใช้บริการได้มากขึ้นจากเดิม 3 - 4 เท่า
 
นอกจากนี้ ยังพัฒนาระบบ Data Center ขนาดใหญ่ที่สุดของอาเซียน เพื่อให้ส่วนราชการ บริษัทเอกชนใช้บริการ โดยไม่รวมกับระบบความมั่นคง คาดว่าในช่วงเดือนตุลาคมนี้จะเปิดประมูลการวางระบบได้สำเร็จ รวมทั้งการใช้ระบบ E-Goverment เพื่อให้ประชาชนรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้เพียงบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด รวมทั้งการต่อสัญญาใบอนุญาตทางอินเทอร์เน็ตกับส่วนราชการ และยังมีระบบ Digital Promotion ซี่งเป็นระบบสนันสนุนทุกด้านให้มีความสำเร็จ เนื่องจากทิศทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น การดำรงชีพอนาคตจะเริ่มเทียบชั้นกับสิงคโปร์ ญี่ปุ่น อินเดีย ด้วยการค้นคว้าข้อมูล การรับบริการผ่านระบบไอทีด้วยความสมบูรณ์มากขึ้น
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก