Economy and Investment

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ไฟเขียวธุรกิจต่างชาติ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

คณะกรรมการการประกอบธุรกิ
 

น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558 ( ม.ค.–มิ.ย. ) คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยแล้ว 207 ราย เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 11% มีเงินลงทุน 8,006 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% และมีการจ้างงานคนไทย 4,370 คน เนื่องจากนักธุรกิจต่างชาติยังมั่นใจในเศรษฐกิจไทยรวมถึงรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)
 
"ในการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจจะพิจารณาถึงคำรับรองการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วย เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้วิทยาการ ทักษะ ประสบการณ์ และวิธีการที่นำมาใช้หรือประยุกต์ใช้ในการผลิต การค้า การบริการ ด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีในลักษณะต่าง ๆ เช่น การจัดทำสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี การมีส่วนร่วมของบุคลากรไทยในโครงการวิจัยและพัฒนาหรือโครงการพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ออกสู่ตลาด เป็นต้น”
 
สำหรับในเดือนมิถุนายน 2558 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทย 32 ราย เงินลงทุนในการประกอบธุรกิจ 1,566 ล้านบาท และมีการจ้างงานคนไทยจำนวน 819 คน ซึ่งธุรกิจที่ได้รับอนุญาตประกอบด้วย ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม 13 ราย เงินลงทุน 370 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริหารจัดการ ให้กู้ยืมเงิน และบริการทางบัญชี เป็นต้น เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี และสหราชอาณาจักร
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก