Economy and Investment

ม.ร.ว.ปรีดิยาธรชวนนักลงทุนจีนตั้งโรงงานผลิตโซล่าร์เซลล์ในไทย

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ม.ร.ว.ปรีดิยาธรชวนนักลงท
 

นายอลงกรณ์ พลบุตร สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เปิดเผยว่า ได้นำคณะผู้แทนบริษัทไชน่า เพาเวอร์ เข้าพบ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี โดย ม.ร.ว.ปรีดิยาธร ได้เชิญชวนให้บริษัทไชน่า เพาเวอร์ เข้ามาลงทุนสร้างโรงงานผลิตโซล่าร์เซลล์ในประเทศไทย เพราะไทยต้องการส่งเสริมกิจการต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำด้านพลังงานทดแทน เพื่อลดการนำเข้าโซล่าร์เซลล์ และหันมายืนบนขาของตัวเอง เนื่องจากประเทศจีนถือเป็นผู้ผลิตโซล่าร์เซลล์ที่มีราคาถูกกว่าประเทศฝั่งตะวันตกด้วย
 
ขณะที่ตัวแทนบริษัทไชน่า เพาเวอร์ ได้แจ้งว่า พร้อมเป็นหุ้นส่วนการปฏิรูปประเทศไทยในอนาคต และพร้อมที่จะร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ การลงทุนด้านพลังงาน โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง การบริหารจัดการน้ำ และการร่วมลงทุนไทย-จีน รวมทั้งการเข้าไปร่วมลงทุนในประเทศอาเซียน และยังต้องการเข้ามาร่วมโครงการที่ไทยกับเมียนมาได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ว่าด้วยเรื่องพลังงาน โดยในเนื้อหานั้นมีเรื่องความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้ารวมอยู่ด้วย ซึ่งทางไชน่าเพาเวอร์ให้ความสนใจเป็นพิเศษ
 
ขณะเดียวกัน ม.ร.ว.ปรีดิยาธร ยังได้ชี้แจงให้ตัวแทนบริษัทไชน่า เพาเวอร์ ทราบถึงการดำเนินนโยบายและฉายภาพอนาคตประเทศไทยให้ทราบด้วยว่า การขับเคลื่อนประเทศในช่วงนี้รัฐบาลมุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการวางรากฐานสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศ เพื่อสร้างความยั่งยืนของเศรษฐกิจประเทศในระยะยาว แทนที่จะหวังผลในระยะสั้นเหมือนที่ผ่านมา
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก