Tourism

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมโรดโชว์ส่งเสริมการขาย ตามโครงการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก ด้านการท่องเที่ยว

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

 

 

          จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมโรดโชว์ส่งเสริมการขาย ตามโครงการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก ด้านการท่องเที่ยว
 
วันนี้(22 เมษายน 2558)นายศิรวีร์ สรรเสริญ รองผู้อำนวยการ โครงการฝึกอบรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ชี้แจง กิจกรรมโรดโชว์ ส่งเสริมการขาย ตามโครงการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก ด้านการท่องเที่ยว แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ผู้ผลิตสินค้าโอท็อป และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 50 คน ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งบรรยายเรื่องการบริหารจัดการ การท่องเที่ยว และการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยจัดกิจกรรมโรดโชว์
 
วันที่ 25เมษายน 2558 เวลา16.30น.ที่โรงแรมเมืองลิกอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 26เมษายน เวลา16.30 น.ที่ โรงแรมร้อยเกาะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี วันที่ 27 เมษายน เวลา16.30น.ที่โรงแรมนานาบุรี จังหวัดชุมพร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมทั้งสินค้า OTOP ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และชูแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆที่มีทุกฤดูกาล และ สามารถ เที่ยวแม่ฮ่อองสอนได้ตลอดทั้งปี

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก