Tourism

อาเซียนเที่ยวไทย

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

อาเซียนเที่ยวไทย” ร่วมต้อนรับสื่อมวลชนในอาเซียนท่องเที่ยวเมืองไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด้วยการเปิดตัวโครงการ “อาเซียนเที่ยวไทย”  โดยเชิญสื่อมวลชนของประเทศสมาชิกในอาเซียนมาท่องเที่ยวเมืองไทย กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2557 เปิดประสบการณ์มุมมองการท่องเที่ยวไทยพร้อมนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวและข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศไทย ให้เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มมากขึ้นอาเซียนเที่ยวไทย

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก