editor

About AEC

นายกรัฐมนตรีเเห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเดินทางเยือนราชอาณาจักรไทย

  เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC -

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 22, 2016

ผลลัพธ์ของการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งที่ 7

  สาระสำคัญของร่างปฏิญญากรุงฮานอยกล่าวถึงการแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ในภูมิภาคเพื่อเอื้ออำนวยต่อการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 22, 2016

จีน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค

  นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หัวหน้าผู้แทนไทย เปิดเผยว่า การเจรจารอบ 15 นี้ อยู่ในช่วงสำคัญหลังจากที่ผู้นำ RCEP ได้ประกาศแถลงการณ์ร่วมในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 22, 2016

บุคคลสำคัญของกัมพูชาเดินทางร่วมลงนามแสดงความอาลัย ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญอย่างต่อเนื่อง

  ภายหลังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เปิดให้ลงนามแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีบุคคลสำคัญในกัมพูชาเดินทางไปลงนามแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่อง เช่น...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 22, 2016

มอบเข็มเครื่องหมายเยาวชนพระราชทาน แก่คณะเยาวชนไทยโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2559

  พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ เป็นโครงการตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนและรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น โดยเริ่มดำเนินโครงการเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2517...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 22, 2016

ไทยเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3

  นายไมตรี กล่าวว่า การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืน (HABITAT) เป็นการประชุม ที่จัดขึ้นทุก 20 ปี โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 (HABITAT III)...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 22, 2016

เร่งพัฒนาแรงงาน ไปสู่ Brain power รองรับไทยแลนด์ 4.0

  พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ‘นโยบายและทิศทางการพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0’ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 20, 2016

ยธ. สร้างความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมกับเวียดนาม

  นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ Mr.Nguyen Van Luc รองอธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมคณะ...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 17, 2016

เปิดป้ายจุดชมวิวสุดชายแดนสองฝั่งโขงพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ไทย-สปป.ลาว

    ที่ลานอเนกประสงค์จุดชมวิวสุดชายแดนสองฝั่งโขง ที่บ้านสบคำ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดป้าย...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 17, 2016

ติดตามความก้าวหน้าและหารือแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

  นายกล้ารณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประชุมติดตามความก้าวหน้า หารือแนวทางการ และบูรณาการข้อมูลการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจสระแก้ว...