Editor J

About AEC / by ดวงกมล บูรณสมภพ - Oct 18, 2015

อาเซียนและฮ่องกงพัฒนาความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดขึ้น

                  เขตปกครองพิเศษฮ่องกงของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้แสดงความสนใจในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจร่วมกันกับอาเซียน...

About AEC / by ดวงกมล บูรณสมภพ - Oct 18, 2015

ความร่วมมือด้านข้าวในอาเซียน

              5 ประเทศชั้นนำในการผลิตข้าวของอาเซียนมีแผนจะให้ความร่วมมือในการส่งออก เพื่อเพิ่มราคาข้าวให้เพิ่มขึ้น 10% ทุกปี โดยทั้ง 5...

Tourism / by ดวงกมล บูรณสมภพ - Oct 18, 2015

ททท.และท่าอากาศยานไทยร่วมมือกันดึงดูดนักท่องเที่ยว

              สองรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของประเทศไทยร่วมมือกันในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อรับมือกับสถานการณ์การเป็นประชาคมอาเซียน...

About AEC / by ดวงกมล บูรณสมภพ - Oct 17, 2015

อาเซียนและ SAARC ตั้งค่าการตอบสนองภัยพิบัติในภูมิภาค

                  ด้วยความตระหนักถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้...

Tourism / by ดวงกมล บูรณสมภพ - Oct 17, 2015

อาเซียนพัฒนาท่องเที่ยวเชิงกลยุทธ์วิสัยทัศน์ของปี 2016 - 2025

                  ในฐานะที่กำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว (ATSP) 2011-2015...