Tourism

ดำน้ำชมปะการังที่ เกาะปายู สู่อาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

เกาะปายู หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เกาะหก เป็นเกาะที่มีชื่อเสียงเรื่องการดำน้ำชมปะการัง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา 

     เกาะปายู เป็นเกาะที่มีลักษณะของเกาะเป็นภูเขาหิน เป็นหน้าผา มีชายหาดด้านตะวันออก แนวปะการังบริเวณนี้กว้างประมาณ 150-200 เมตร ด้านตะวันตกเป็นหน้าผาสูงชัน ไม่มีแนวปะการังที่ชัดเจน แต่มีกองหินและปะการังขึ้นกระจาย 

     นอกจากนี้แล้วรอบๆเกาะจะมีปะการังก้อนขนาดใหญ่อยู่บ้างในความลึก 20 เมตร ด้านเหนือเป็นแหลมเล็กๆ ด้านใต้เป็นแนวหินที่มีความสวยงาม ข้อมูลเพิ่มเติม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC