Tourism

อาเซียน พาเที่ยว ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง จัดขบวนแห่ช้างเผือก พยุหยาตราทางสถลมารคจำลอง เปิดตัวงาน "ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน"
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง จัดขบวนแห่ช้างเผือก พยุหยาตราทางสถลมารคจำลอง เปิดตัวงาน
สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จังหวัดลำปาง หรือ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยลำปาง อัญเชิญพระแก้วมรกตประทับบนหลังช้างเผือกร่วมในขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคจำลอง เพื่อประชาสัมพันธ์เปิดตัวการจัดงาน "ช้างไทยตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน The Great Legend of Thai Elephant" เชิญชวนประชาชน และนักท่องเที่ยว เข้าเที่ยวชมงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 มกราคม 2556

 
 
ขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคจำลองดังกล่าว สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ได้นำช้างของ สถาบันฯ จำนวน 5 เชือก มารับการลงสีหรือแป้งฝุ่น เพื่อให้มีความสวยงามคล้ายช้างเผือก ตามความเชื่อที่ว่า ช้างเผือกเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง คู่บุญบารมี ของกษัตริย์ผู้ครองนคร พร้อมกับแต่งองค์ทรงเครื่องคล้ายกับช้างของกษัตริย์ในยุคอดีต ด้วยชุดผ้าหลากสีให้เกิดความสดใส ซึ่งมีทั้งสีเหลืองทอง สีแดง โดยสีแดง เป็นสีที่แสดงถึงความเป็นนักสู้ และสีทอง แสดงถึงความรุ่งเรือง ทั้งนี้เพื่อเชิดชูพระเกียรติยศและพระบรมเดชานุภาพของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บรรพกษัตริย์ชาตินักรบ และสดุดียกย่องช้างเจ้าพระยาไชยานุภาพช้างศึกคู่บัลลังก์ พร้อมได้อัญเชิญพระแก้วมรกตประทับบนหลังช้าง เคลื่อนตัวไปบนขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคจำลอง แห่ประชาสัมพันธ์การจัดงานไปตามถนนในตัวเมืองลำปาง ตั้งแต่แยกโรงแรมลำปางเวียงทอง ไปจนถึง บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง รวมระยะทางร่วม 2 กิโลเมตร
สำหรับงาน “ช้างไทยตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน” ทางจังหวัดลำปาง และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 9 - 13 มกราคม 2556 และได้จัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกสนานกันตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 22.00 น. โดยภาคกลางวัน ได้จัดให้มีการออกบูทนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับช้างไทย และบูทแสดงศิลปวัตถุโบราณคู่บ้านคู่เมืองลำปาง เป็นต้น นอกจากนี้ ได้มีการออกบูทร้านค้าชุมชน จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP การประกวดถ่ายภาพ การประกวดคำขวัญในหัวข้อ “การอนุรักษ์ช้างไทยและสิ่งแวดล้อม” และร่วมชมขบวนแห่ช้างในแบบฉบับล้านนา สำหรับภาคกลางคืน เชิญเที่ยวชมเลือกซื้อสินค้า เลือกรับประทานอาหารในบรรยากาศกาดมั่วคัวแลง และชมการแสดง แสง สี เสียง ในชุด “ช้างไทยตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน The Great Legend of Thai Elephant”
ดูคลิป http://youtu.be/TrH4dwjYzLA

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC