Tourism

แหล่งท่องเที่ยวไทย อาเซียน ถ้ำเชียงดาว

by ดวงกมล บูรณสมภพ

       ถ้ำเชียงดาว อยู่ในเขตอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในบริเวณของวัดถ้ำเชียงดาว ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะผู้ที่สนใจในความสวยงามของถ้ำธรรมชาติ และพระพุทธรูป
ต่างๆ ที่อยู่ในถ้ำ ถ้ำเชียงดาวเป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่พอสมควร บริเวณภายในถ้ำแบ่งออกได้เป็นสี่ส่วน คือ ถ้ำแก้ว ถ้ำพระนอน ถ้ำน้ำและ ถ้ำม้า

ถ้ำเชียงดาว

ถ้ำพระนอนจะมีความยาวประมาณ 360 เมตร ช่วงแรกเป็นถ้ำแห้งมีหินงอกหินย้อยที่เคยสวยงาม ภายในมีพระพุทธรูปตั้งไว้ เป็นถ้ำเดียวที่ได้ติดตั้งหลอดไฟฟ้าเอาไว้แล้วส่วนถ้ำอื่นๆ ไม่มีหลอดไฟฟ้าติดตั้งไว้ แต่จะมีชาวบ้านบริเวณนั้นเป็นผู้บริการพาชมถ้ำ โดยใช้ตะเกียงเจ้าพายุ การเดินเที่ยวชมภายในถ้ำช่วงแรกจะมีไฟฟ้าติดให้แสงสว่างไว้ตลอดทาง แต่ในบางห้องโถงที่อยู่ลึกเข้าไปและยังคงสวยงามจะต้องใช้คนนำทางท้องถิ่นนำ

การเดินทาง จากเชียงใหม่ไปยังอำเภอเชียงดาว ระยะทาง ๗๒ กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายตรงทางแยกเข้าไปจนถึงถ้ำอีก ๕ กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางจนถึงบริเวณถ้ำ มีบริเวณจอดรถกว้างขวาง ทางเข้าถ้ำเป็นบันไดมีหลังคามุงสังกะสี หน้าถ้ำมีธารน้ำไหลผ่านเต็มไปด้วยปลาหลายชนิด นักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารปลาได้ หากต้องการชมบริเวณถ้ำ ติดต่อคนนำทางได้บริเวณหน้าถ้ำ

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC