AEC Tourism

เปิดแผนพ่อเมืองแปดริ้วรองรับ AEC บนยุทธศาสตร์ รู้รุก และรับ

by ดวงกมล บูรณสมภพ


กำแพงเมืองแปดริ้ว
เปิดแผนพ่อเมืองแปดริ้วพร้อมรับการเปิดตัว เวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กับยุทธศาสตร์ รู้ รุก และการตั้งท่ารอรับ เผยเตรียมชูจุดแข็งมวลรวมของจังหวัด ทั้งเป็นแหล่งผลิตอาหาร เกษตร เลี้ยงสัตว์ และอุตสาหกรรม ระดับแถวหน้าของประเทศ พุ่งเป้ายกแรกเจาะพื้นที่โจมตีไหล่ทวีปประเทศใกล้บ้าน 5 ชาติ ตามเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวใต้ ก่อนเป็นอันดับแรก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากได้ทำการพูดคุยถึงวิสัยทัศน์ ในการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการเปิดตัว ในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของจังหวัดฉะเชิงเทรา กับ นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่กำลังคืบคลานใกล้เข้ามาในทุกขณะ อีกเพียง 2 ปีข้างหน้านั้น ว่าได้มีการเตรียมความพร้อมต่อการเป็นวันคอมมูนิตี้ (One Community) ตามสมติฐานของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไว้อย่างไรบ้าง โดยที่ผ่านมาทางจังหวัดได้ใช้เวที กรอ. ของจังหวัด (คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ) ซึ่งเป็นที่รวมตัวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มาเป็นคณะอนุกรรมการของจังหวัด ในการเตรียมรับมือการเปิดตัว เออีซี ไว้ด้วย และได้ร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ไว้อยู่ 3 ร. ด้วยกัน โดย ร. แรกนั้น คือเราต้องรู้ก่อน ด้วยการหาความรู้ทางด้านต่างๆ ทั้งรู้ทั่วไป และรู้เฉพาะ รวมทั้งรู้ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ที่เป็นกลุ่มอาชีพ ตั้งแต่กลุ่มกว้างจนถึงกลุ่มแคบ โดยการพยายาม ค้นหา และใส่ความรู้เข้าไปให้ จากนั้นจึงจะไป ร.ที่ 2 คือ รอรับ โดยเมื่อเออีซีเปิดตัว สินค้าและการลงทุนทั้งหลาย ก็จะหลั่งไหลเข้ามา รวมทั้งแรงงานที่มีฝีมือก็สามารถเคลื่อนเข้ามาได้ จากทั้ง 10 ประเทศ พรมแดนที่เคยมีกฎหมาย มีกำแพงภาษี มีสิ่งปกป้องตนเองของแต่ละประเทศนั้นก็จะหายไป คนในประเทศเพื่อนบ้านของเราก็จะสามารถเข้ามาได้แทบทุกตารางนิ้วของประเทศเรา ก็ว่าได้ เมื่อเข้ามาแล้วผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราเคยมีนั้นจะได้รับผลกระทบอย่างไร เราจะสามารถปกป้องผลิตภัณฑ์เหล่านั้นให้ยังคงได้รับประโยชน์อยู่ได้อย่างไร หรืออาจจะทำให้เป็นโอกาสที่จะเจริญรุ่งเรืองได้มากขึ้นได้อย่างไร ซึ่งอันนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์ในการรับ    ส่วน ร.สุดท้ายนั้น เราจะตั้งรับอยู่เพียงอย่างเดียวไม่ได้ เราจึงจะต้องมี ร. รุก ซึ่งนับจากนี้ต่อไปประชากรทั้งอาเซียนประมาณ กว่า 600 ล้านคน จะเข้ามาบ้านเราได้ เราจะได้ประโยชน์นั้นก็คือเราจะต้องไปเห็น ฉะนั้นเราจึงจะต้องรุกไปยังประเทศเพื่อนบ้านของเราบ้าง เพื่อดูการเตรียมพร้อม ความคิด และระเบียบกฎหมายของเขา รวมทั้งทรัพยากรที่เขามีอยู่เราก็อาจจะดึงนำเข้ามาใช้ในบ้านเราก็เป็นได้ หรือแม้แต่ทางด้านการลงทุน รวมทั้งกฎหมายสิทธิพิเศษอะไรต่างๆ ที่เขาไม่ได้ถูกกีดกันทางการค้าจากประเทศทางด้านฝั่งตะวันตก (สหรัฐอเมริกา และยุโรป) 

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC