Tourism

ทะเลสาบฮาลาบาลาเป็นแหล่งท่องเที่ยว รับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ทะเลสาบฮาลาบาลา
 
ยะลา - ยะลาจัดตั้งชุดกู้ภัย ทางน้ำทะเลสาบฮาลาบาลา รองรับการท่องเที่ยว หลังพ่อเมืองยะลามุ่งพัฒนาให้ทะเลสาบฮาลาบาลาเป็นแหล่งท่องเที่ยว รับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วันนี้ (7 ม.ค.) เมื่อเวลา 11.00 น. ที่กองร้อย อส.เมืองยะลา ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา นายเดชรัฐ สิมสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการอบรมอาสาสมัครชุดกู้ภัยทางน้ำ ประจำทะเลสาบฮาลาบาลา ซึ่งทางจังหวัดยะลาได้ให้การสนับสนุน และมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา ร่วมกับอำเภอธารโต จ.ยะลา คัดเลือกบุคคลในพื้นที่มาเป็นอาสาสมัครกู้ภัยทางน้ำประจำทะเลสาบฮาลาบาลา
ทั้งนี้ การจัดตั้งชุดกู้ภัยทางน้ำประจำทะเลสาบฮาลาบาลา ซึ่งตั้งอยู่เหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลางในพื้นที่ ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา เป็นยุทธศาสตร์หลักของ จ.ยะลา ที่นายเดชรัฐ สิมสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาพื้นที่ทะเลสาบฮาลาบาลาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติ ที่หวังจะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อประจำ จ.ยะลา เพื่อลบภาพลักษณ์จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
นายเดชรัฐ สิมสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า พื้นที่ทะเลสาบฮาลาบาลาที่มีอยู่กว่า 50 ตารางกิโลเมตร เป็นป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และควรจะได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัด ที่ผ่านมา ก็มีนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในทะเลสาบฮาลา บาลาอย่างต่อเนื่อง

“เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว พร้อมเตรียมตัวสู่การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอีกไม่นานนี้ ก็ควรที่จะมีการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย และการดูแลนักท่องเที่ยว จึงได้มีการจัดตั้งอาสาสมัครกู้ภัยทางน้ำประจำทะเลสาบฮาลาบาลา โดยการมอบหมายให้อำเภอธารโตไปทำการคัดเลือก อส.ประจำอำเภอ และบุคคลในพื้นที่ที่มีความพร้อมทางด้านร่างกาย และผ่านการทดสอบมาเป็นอาสาสมัครกู้ภัยทางน้ำ และได้จัดให้มีการเข้าอมรมเพิ่มทักษะความรู้ในด้านการให้ความช่วยเหลือให้ เกิดความชำนาญมากยิ่งขึ้น เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้ว คาดว่าอาสาสมัครกู้ภัยทางน้ำทุกคนจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างพร้อม เพรียง และมีประสิทธิภาพ” ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากล่าว 

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC