Tourism

อาเซียนพาเที่ยว ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลั๊ก ราชบุรี

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ตลาดน้ำจีน “เหล่าตั๊กลั๊ก” เป็นชุมชนชาวจีนตั้งแต่ครั้งเมื่อเริ่มขุดคลองดำเนินสะดวก ประมาณปี พ.ศ. 2409-2411 โดยชาวจีนซึ่งเป็นแรงงานหลักในการขุดคลองในครั้งนั้น ได้ตั้งรกรากอยู่ริมสองฝั่งคลอง จวบจนเมื่อ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้นำภาพของตลาดน้ำปากคลองลัดพลี ออกเผยแพร่แก่สายตานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2510 ตลาดน้ำปากคลองลัดพลีในฐานะของตลาดน้ำดำเนินสะดวก จึงได้มีชื่อเสียงโด่งดังมาจนถึงปัจจุบัน

ตลาดน้ำดำเนินสะดวกในปัจจุบัน ได้ย้ายจากสถานที่เดิมบริเวณปากคลองลัดพลี ไปอยู่ในสถานที่ใหม่ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างหนาแน่นในทุกๆวัน ทำให้ตลาดน้ำเก่า หรือ เรียกเป็นภาษาจีนท้องถิ่นแต้จิ๋วว่า “เหล่าตั๊กลั๊ก” เงียบเหงาลงไปอย่างถนัดตา

แต่ความงดงามของเรือนไม้ริมน้ำแบบจีน และวิถีชีวิตแบบจีนยังคงอยู่ นักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่นิยมชมชอบในความงามแบบย้อนอดีต จึงเริ่มย้อนถวิลหาวิถีริมน้ำแบบเดิม ตลาดน้ำจีนเก่าที่เงียบสงบ ยังมีมนต์เสน่ห์อยู่อย่างไม่รู้ลืม ในยามเช้าที่ตลาด “เหล่าตั๊กลั๊ก” จะมีพระออกบิณฑบาต ชาวไร่ชาวสวนพายเรือนำผลิตผลออกจากสวนมาจำหน่าย นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือพายแบบจีนชมวิถีชีวิตชาวจีนริมสายน้ำ นั่งจิบโกปี๊ ปิดท้ายด้วยอาหารจานด่วนแบบพื้นถิ่น “ข้าวแห้ง” หรือ “โกยปึ่ง” อาหารดั้งเดิมของชาวตลาดน้ำจีน “เหล่าตั๊กลั๊ก” ภาพอดีตที่สูญหาย ได้ย้อนกลับมาพร้อมสายลมหนาว …

การเดินทางไปตลาด “เหล่าตั๊กล๊ก”สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย จากตัวเมืองสมุทรสงคราม ขับรถไปทาง อ.ดำเนินสะดวก เลยทางเข้าตลาดน้ำดำเนินสะดวก มาสักเล็กน้อย ข้ามสะพาน ก็จะพบทางแยกเล็กๆด้านซ้ายมือ มีป้ายในซอย คล่อมถนนว่า ตลาดน้ำคลองลัดพลี เดินทางตามป้ายไปเพียงชั่วครู่ จนถึงทางแยกซ้ายมือเข้าศาลเจ้าตีลิ่วยี่ เลี้ยวซ้ายจนสุดถนน ก็จะถึงบริเวณที่จอดรถของตลาดน้ำปากคลองลัดพลี หรือ ตลาดน้ำ “เหล่าตั๊กลั๊ก” นั่นเอง

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC