Related Articles

วิชัย ทองแตง ชงโรดแมพ ชิงฮับ Health Care เอเชีย

by ดวงกมล บูรณสมภพ

วิชัย ทองแตง ชงโรดแมพ ชิ

วิชัย ทองแตง รองประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพดุสิต เวชการ จำกัด (มหาชน) (BGH) หรือโรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า นับถอยหลังสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือAEC (AEC : ASEAN Economic Community) มองภาพความพร้อมธุรกิจเฮลธ์แคร์ในเมืองไทย ที่จะรับมือกับกองทุนต่างชาติ ที่เรียกกันว่า “โซเรนเวฟ ฟันด์” ที่มีอยู่กว่า 10 กองทุน ซึ่งแต่ละกองทุนมีเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์ โดยเฉพาะการก่อกำเนิดของกลุ่ม ไอเอชเอช เฮลธ์แคร์ ซึ่งเป็นกองทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาลมาเลเซีย ที่มุ่งลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล ได้เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แบบสองตลาด ทั้งในตลาดหลักทรัพย์กัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซีย และสิงคโปร์ ปัจจุบันไอเอชเอช เป็นกลุ่มโรงพยาบาลที่มีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดในปัจจุบัน (มาร์เก็ตแคป) 250,000 ล้านบาท ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของโลก มีโรงพยาบาลเครือข่ายใน 6 ประเทศ คือ มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน ตุรกี จีน และอินเดีย รวม 88 โรงพยาบาล 12,000 เตียง รองรับผู้ใช้บริการทางการแพทย์ได้ทั้งอาเซียน โดยมองว่า วันนี้ไทยเรายังมีความอ่อนด้อยการเตรียมความพร้อมเรื่องAECน้อยไปหน่อย ประเมินว่าเมื่อปีเปิดเสรีการค้า คงจะมีความขลุกขลัก ความเข้าใจของประชาชนก็ดี ภาครัฐ เอกชนก็ดี น่าจะยังไม่ค่อยพร้อมนัก เพราะบนโลกการแข่งขันเสรี หยุดไม่ได้ และไม่สามารถหลีกเลี่ยง การแข่งขันไปได้ ต้องเดินอยู่บนโอกาสที่เราสามารถยืนอยู่บนโลกการแข่งขันได้

การขับเคลื่อนธุรกิจเฮลธ์แคร์ไทยสู่การเป็นฮับของเอเชีย ต้องวางยุทธศาสตร์ใหม่ สร้างให้มากกว่าการเป็นแค่ “เมดิคัล ฮับ” เพราะคนดูเป็นเรื่องของการแพทย์ และโรงพยาบาลเท่านั้น ซึ่งธุรกิจโรงพยาบาลเป็นแค่ส่วนเล็กๆ มีมูลค่า 1 ใน 4 ของธุรกิจเฮลธ์แคร์เท่านั้น ต้องยกระดับให้เป็น “เวลเนส ออฟ เอเชีย” หมายรวมถึงการดูแลสุขภาพองค์รวม ทั้งในเชิงป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟูหลังเจ็บป่วย

จุดแข็งเป็นองค์ประกอบสำคัญใน 3 ด้าน ที่ดึงดูดให้ผู้ป่วยในต่างประเทศเข้ามารักษาในไทย ได้แก่ คุณภาพ ซึ่งประเทศไทยมีระบบมาตรฐานการแพทย์ที่เข้มแข็ง ขณะนี้ มีโรงพยาบาลในไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCIA (Joint Commission international Accreddittation USA) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลของโรงพยาบาลโดยเฉพาะ เป็นที่รู้จัก และยอมรับของทั่วโลกถึง 28 แห่ง มากที่สุดในเอเชีย

รวมทั้งราคาค่ารักษาของไทย ยังค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับต่างประเทศ อย่างเช่น สหรัฐถูกกว่าถึง 5 เท่า และถูกกว่าสิงคโปร์ 30-40% และสุดท้าย คือ บริการ ซึ่งในช่วง 5 เดือนแรก (ม.ค.-พ.ค.) ของปี 2555 ชาวต่างชาติที่เข้ามารักษาในไทยมีถึง 7 แสนคน ทั้งปีคาดว่าจะอยู่ที่ 2.53 ล้านคน ถ้ามองโอกาสทางการตลาดมีอยู่มาก จากตัวเลขสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุต่อประชากรของประเทศ ในปี 2558 สิงคโปร์ เพิ่มขึ้น 17% และปี 2603 เพิ่มขึ้นถึง 40% ส่วนเวียดนาม ปี 2558 เพิ่มขึ้น 8% ปี 2603 เพิ่มขึ้น 35% และไทย ปี 2558 เพิ่มขึ้น 11-12% ปี 2603 เพิ่มขึ้น 34% (ข้อมูลจากสหประชาชาติ) เรามีโอกาส มีความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน เพราะมีพื้นฐานอยู่แล้ว เพียงแค่พัฒนาขึ้นมา มีแผนรองรับชัดเจน ใช้ความโดดเด่นความเป็นไทย วิถีไทย เป็นตัวขับเคลื่อน ขายความเป็นไทยเนส สำหรับแผนการลงทุนของกลุ่มบีจีเอชนั้น วิชัย กล่าวว่า ที่ผ่านมา เตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากการขยายเครือข่ายโรงพยาบาล ปัจจุบันในกลุ่มบีจีเอช มีอยู่ 30 แห่ง และยังมีแผนศึกษาการลงทุนใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในต่างจังหวัดหัวเมือง ทั้งการลงทุนสร้างใหม่และการควบรวมกิจการ

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC