Economy and Investment

คนแห่เที่ยวปีใหม่เชียงรายทะลุ 1.2 ล้าน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

คนแห่เที่ยวปีใหม่เชียงรา

เชียงราย - ปีนี้ท่องเที่ยวเชียงรายบูมสุด ปีใหม่-งานไม้ดอกอาเซียนมีคนเข้าชมแล้วกว่า 1.2 ล้านคน แถม อบจ.ขนทิวลิปเพิ่มอีก 2 หมื่นดอก ดึงคนเที่ยวเพิ่มไปจนถึง 6 มกราคม
       
       วันนี้ (3 ม.ค.) นายพรหมโชติ ไตรเวช ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า จากการคำนวณปริมาณนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลที่ผ่านมา พบว่ามีนักท่องเที่ยวเฉลี่ยวันละกว่า 150,000 คน โดยเฉพาะในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2555 จนถึงขณะนี้มีผู้เข้าชมงานกว่า 1.2 ล้านคน และจะมีผู้เข้าชมต่อเนื่องจนถึงวันสิ้นสุดงาน คือวันที่ 6 มกราคมนี้
       
       “ล่าสุดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ได้จัดหาดอกทิวลิปเข้าไปจัดเพิ่มเติมภายในงานมหกรรมอีกประมาณ 20,000 ดอก เนื่องจากเป็นไม้ดอกที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายภาพอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ในอนาคตจะเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาสายพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาวขึ้นเอง เพราะนักวิชาการของไทยทำได้อยู่แล้ว โดยหลายพื้นที่มีการเพาะพันธุ์ให้เหมาะสมต่อสภาพอากาศของไทย โดยเฉพาะ จ.เชียงรายมีหลายแห่งที่เป็นภูเขาสูง สามารถใช้เพาะพันธุ์ไม้ดอกเหล่านี้ได้ และหากสามารถพัฒนาสายพันธุ์ให้ทนสภาพอากาศที่ร้อนได้บ้างเพื่อรักษาต้น พันธุ์จนถึงฤดูหนาว ก็ไม่จำเป็นต้องหาซื้อจากต่างประเทศอีกต่อไป”

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC