Economy and Investment

ตาก - “บางจาก” เปิดปั๊มน้ำมันไทยแห่งแรกในพม่าที่เมียวดี กรุยทางรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ


ตาก - “บางจาก” เปิดปั๊มนตาก - “บางจาก” เปิดปั๊มน้ำมันไทยแห่งแรกในพม่าที่เมียวดี กรุยทางรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
       
       วันนี้ (24 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ตากว่า นายมงคล สัณฐิติวิฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายบรรพต ก่อเกียรติเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก นายณัธนัย ชินสรนันท์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครแม่สอด คณะผู้แทนบริษัท ไทยออยล์ จำกัด ได้ร่วมเปิดสถานีบริการน้ำมันบางจาก ที่ จ.เมียวดี ประเทศพม่า ตรงข้าม อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งนับเป็นปั๊มน้ำมันแห่งแรกที่บางจากได้เข้าไปเปิดในประเทศพม่า โดยมีนักธุรกิจพม่าเป็นผู้ลงทุน
       
       นายบรรพตกล่าวว่า นับว่าเป็นผลดีต่อระบบธุรกิจและระบบขนส่งที่บางจากได้เปิดสถานีบริการน้ำมัน ในพม่า ซึ่งเป็นปั๊มน้ำมันที่ทันสมัยที่สุดใน จ.เมียวดี และนับเป็นการบุกเบิกของบางจากที่เตรียมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี ซึ่งทราบว่าจะมีอีกหลายบริษัทเข้าไปลงทุนเช่นกัน
       
       รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้ชาวพม่าสั่งซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าไปใช้เพื่อการขนส่งสินค้า จำนวนมาก รวมทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ทำให้มีความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้น

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC