Related Articles

“เสริมศักดิ์” มอบนโยบายครูและบุคลากรทางการศึกษา เน้นสร้างการศึกษาก้าวไกลสู่อาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ


ศูนย์ข่าวขอนแก่น - “เสริมศักดิ์” มอบนโยบายครูและบุคลากรทางการศึกษา เน้นสร้างการศึกษาก้าวไกลสู่อาเซียน ด้วยการเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา และการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
       
       วันนี้ (23 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลมูลนิธิเพื่อการศึกษา จังหวัดขอนแก่น ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ขอนแก่น มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไปร่วมลงแข่งขันกว่า 300 ทีม เงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน มูลนิธิเพื่อการศึกษา จังหวัดขอนแก่นครบ 200 ปี จะนำไปเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน เยาวชน พระภิกษุ สามเณรที่มีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ใน จ.ขอนแก่น แต่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาส ซึ่งได้มอบทุนมาแล้ว 9 ครั้ง
       
       โอกาสนี้ นายเสริมศักดิ์ได้เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมมอบนโยบายว่า ภารกิจเร่งด่วนที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องเร่งดำเนินการ คือ การเปิดศูนย์อาเซียนศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องประชาคมอาเซียน การแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จึงขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายเกี่ยวข้องเร่งนำนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดเป็น รูปธรรม


ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC